settings icon
share icon
Въпрос

Може ли монотеизмът да бъде доказан?

Отговор


Думата „монотеизъм” идва от две думи – „моно”, което означава „един” и „теизъм”, което означава „вяра в Бога”. В тесен смисъл монотеизъм е вярата в един истински Бог, който е единственият Създател, опора и съдия на цялото творение. Монотеизмът се различава от „хенотеизма”, който означава вяра в множество богове с един върховен Бог над всички. Той също се противопоставя на политеизма, който е вярата в съществуването на повече от един Бог.

Има много аргументи за монотеизма, включително тези, които касаят специалното откровение (Писанието), естественото откровение (философията), както и историческата антропология. Те ще бъдат обяснени накратко по-долу, и в никакъв случай не трябва да се счита, че те са изчерпателни.

Библейски аргументи за монотеизма – Второзаконие 4:35: „На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Йехова е Бог и няма друг освен Него.” Второзаконие 6:4: „Слушай, Израелю; Йехова, нашият Бог, е един Господ.” Малахия 2:10а: „Нямаме ли всички ние един Отец? Не ни ли е създал един Бог?” 1 Коринтяни 8:6: „Но за нас има само един Бог - Отец, от Когото е всичко, и ние предназначени за Него, и един Господ - Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.” Ефесяни 4:6: „Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.” 1 Тимотей 2:5: „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос Исус”. Яков 2:19: „Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.”

Очевидно е, че за много хора не е достатъчно просто да кажем, че има един Бог, защото Библията казва така. Причината за това е, че без Бог няма начин да докажем най-напред, че Библията е Неговото Слово. Но някой може да заяви, че след като Библията има най-надеждните свръхестествени доказателства, които потвърждават това, което тя учи, тогава монотеизмът може да бъде доказан на това основание. Подобен аргумент биха били вярата и учението на Исус Христос, който доказа, че Той е Бог (или поне одобрен от Бог) чрез Своето чудно раждане, живот и чудото на Неговото възкресение. Бог не може да лъже, нито да бъде заблуждаван; по тази причина е вярно това, което Исус вярваше и поучаваше. Затова монотеизмът, който Исус поучаваше и вярваше, е истина. Този аргумент може да не е много впечатляващ за хората, които не познават случаите със свръхестествени потвърждения на Писанието и на Христос, но това е добро място, откъдето да започне човек, който е запознат с неговата сила.

Исторически аргументи за монотеизма – Аргументи, базирани върху популярността са известни като ненадеждни, но е интересно да се види до каква степен монотеизмът е повлиял върху световните религии. Популярната еволюционна теория за развитието на религиите произхожда от еволюционния възглед за реалността и от предпоставката на еволюционната антропология, която вижда „примитивните” общества като по-ранни етапи на религиозното развитие. Но има няколко проблема с еволюционната теория. 1) Този вид развитие, който тя описва, не е наблюдаван никога; на практика изглежда, че в никое общество няма възходящо развитие към монотеизъм – всъщност се наблюдава точно обратното. 2) Определението за „примитивен” на антропологическия метод взема за отправна точка технологичното развитие, а това едва ли е задоволителен критерий, тъй като има толкова много други компоненти на едно общество. 3) Предполагаемите етапи често липсват или дори са прескочени. 4) Накрая, повечето политеистични общества показват останки от монотеизъм от началния етап на своето развитие.

Ние откриваме монотеистичен Бог, който е личност, в мъжко естество, живее в небесата, има голямо знание и власт и на Когото ние не сме се покорили и съответно сме отстранени от него, но който също е осигурил начин на помирение. Практически всяка религия носи разновидност на този Бог в някой етап на своето минало преди да се развие към хаоса на политеизма. Така изглежда, че повечето религии са започнали като монотеизъм и са „деволюирали” към политеизъм, анимизъм и магия – а не обратното. (Ислямът е много рядък случай, който е извървял пълния цикъл обратно към монотеистична вяра.) Въпреки това развитие политеизмът често е функционален монотеизъм или хенотеизъм. Рядко се среща политеистична религия, която не счита един от своите богове за суверен над останалите, където по-низшите богове функционират единствено като посредници.

Фисолофски/богословски аргументи за монотеизма – Има много философски аргументи за невъзможността от съществуването на повече от един Бог. Много от тях зависят от метафизичната позиция на конкретния човек относно естеството на реалността. За нещастие в една кратка статия ще бъде невъзможно да приведем доводи за тези основни метафизични позиции и след това да покажем какво говорят те относно монотеизма, но бъдете уверени, че има силни философски и богословски причини тези истини да датират от хилядолетия (а повечето са очевидни). Накратко, това са три аргумента, които можете да изследвате, ако имате желание:

1. Ако имаше повече от един Бог, вселената щеше да бъде в безпорядък заради множество създатели и авторитети, но тя не е в безпорядък; по тази причина има само един Бог.

2. Понеже Бог е напълно съвършено същество, не може да има втори Бог, защото те ще трябва да се различават по някакъв начин, а да се различаваш от пълното съвършенство означава да не си изцяло съвършен, и съответно да не си Бог.

3. Понеже Бог е безкраен в Своето съществуване, Той не може да има части (защото части не могат да бъдат добавяни, за да се достигне безкрая). Ако съществуването на Бога не е просто част от Него (както е при всички неща, които може да имат или да нямат съществуване), тогава Той трябва да има безкрайно съществуване. По тази причина не може да има две безкрайни същества, защото едното ще трябва да се различава от другото.

Някой може да поиска да заяви, че много от тези аргументи не изключват подкласа от „богове”, и това е така. Макар да знаем, че това не е вярно в библейския смисъл на думата, няма нищо лошо в това на теория. С други думи, Бог може да е създал подкласа от „богове”, но просто истината е, че Той не го е направил. Ако го беше направил, тези „богове” щяха да бъдат ограничени, създадени същества – вероятно като ангелите (Псалм 82). Това не опровергава тезата на монотеизма, който не твърди, че не може да има никакви други духовни същества – а само, че не може да има повече от един Бог.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Може ли монотеизмът да бъде доказан?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries