settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за справянето с парите в брака?

Отговор


Библията не разглежда конкретно боравенето с парите в брака, но принципите относно динамиката на отношенията между съпруга и съпругата засягат всички аспекти на брака. С други думи, принципите, изложени от Господ в Ефесяни 5:22-33 и Колосяни 3:18-19, говорят за всички аспекти на връзката съпруг-съпруга. Това означава, че духовният баланс на съпрузите във всички аспекти е пряко повлиян от личната връзка на отделния съпруг с Бог. Във всяка връзка има както благословение от общуване, така и страдание от общуване и тези принципи се влияят от избора на всеки съпруг да ходи в покорство на Господ.

И двамата съпрузи внасят в своя съюз силните и слабите страни. Оформянето на тези индивидуални характеристики в работеща връзка е въпрос на разбиране на Божия ред и дара на благодатта. Финансовите решения, които оказват влияние върху успеха на семейството, са споделена отговорност. Какъвто и да е източникът на Божиите разпоредби, независимо дали е резултат от заетостта на съпруга или на съпругата или и двете, натрупаните активи са отговорност на двамата партньори заедно като екип. Важният принцип по отношение на финансовите решения е „да правим всичко за Божия прослава“ (1 Коринтяни 10:31; Римляни 14:8; Колосяни 3:23-24).

Присъщо на брака на двама души в Христос обаче е разбирането, че съпругът е върховният авторитет. Той е отговорен пред Бог да води и да се грижи за семейството си, докато отговорността на съпругата му е да му се подчинява и да му бъде помощник. В сферата на парите в брака това може да означава, че съпругът има единствен контрол върху портфейла, плаща всички сметки и се грижи за семейните спестявания и инвестиране, както и за даване, като в същото време се консултира със съпругата си и получава нейния принос във финансовите решения. Това може също толкова легитимно да означава, че той делегира тази функция на жена си, особено ако тя е съгласна или е по-умела в подробностите на финансовата сфера, и че тя поема финансовите въпроси на „семейния бюджет“. Но съпругът все още има отговорността да наблюдава процеса. В крайна сметка двойка, която работи заедно във финансовия аспект на семейството, ще бъде двойка, която обикновено има добра комуникация и взаимно уважение.

И накрая, в областта на парите в брака ни се дават принципи като този в Лука 6:38, който гласи, че колкото по-свободно даваме, толкова по-голямо е благословението. Това означава, че има връзка между даването, което правим като на Господ, и благословението, която получаваме в замяна, както духовно, така и финансово. Не можем да надхвърлим Бог. Колкото по-верни сме в връщането на Господа, толкова повече откриваме, че това, което остава за нас се умножава и наистина е повече от достатъчно до точката на изобилие.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за справянето с парите в брака?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries