settings icon
share icon
Въпрос

Какви били различните мисионерски пътувания на Павел?

Отговор


Новият Завет съобщава, че Павел предприема три мисионерски пътувания, които разпространяват посланието на Христос до Мала Азия и Европа. Апостолът бил добре образован, виден юдеин на име Савел. Тъй като живеел в Ерусалим точно след смъртта и възкресението на Христос, той се постарал максимално да унищожи християнската църква. Дори участвал при екзекуцията на първия християнски мъченик, Стефан (Деяния 7:55-8:4).

На път към Дамаск, за да открие повече християни и да ги хвърли в затвора, Павел срещнал Господа. Той се покаял и се обърнал с вяра към Исус Христос. След това преживяване се опитал да убеди юдеите и християните в промяната на живота си, която настъпила след обръщането. Мнозина се съмнявали и странели от него. Християни като Варнава, обаче, го приели и говорели в негова защита. Двамата станали мисионерски партньори.

По време на три отделни мисионерски пътувания – всяко продължило няколко години – Павел проповядвал вестите за Исус в много крайбрежни градове и селища по търговските пътища. Следва кратка хроника на тези мисионерски пътувания.

Първо мисионерско пътуване (Деяния 13-14): В отговор на Божия призив да прогласяват Христос, Павел и Варнава напускат църквата в Антиохия, в Сирия. В началото техният метод на евангелизиране бил да проповядват в градските синагоги. Но когато много от юдеите отхвърлили Христос, мисионерите разпознали Божия призив да свидетелстват на езичниците.

Заради своето смело свидетелство за Исус, Савел гонителят станал Павел преследваният. Тези, които отхвърляли неговото послание на спасение чрез Исус Христос, се опитали да го спрат и да му навредят. В един град бил бит с камъни и изхвърлен като мъртъв. Но Бог го пощадил. Той продължил да проповядва Христос, въпреки изпитанията, бичуванията и хвърлянето в затвора.

Служението на Павел към езичниците довело до спор относно кой можело да бъде спасен и начина на спасение. Между първото и второто мисионерски пътувания той участвал в събор в Ерусалим, където обсъдили начина на спасение. Окончателното мнение било, че езичниците могат да приемат Исус без да се подчиняват на юдейските традиции.

Второ мисионерско пътуване (Деяния 15:36-18:22): След друг престой в Антиохия, където изграждали църквата, която се намира там, Павел бил готов да предприеме второ мисионерско пътуване. Той помолил Варнава да се присъедини към него и да посетят отново църквите от тяхното първо мисионерско пътуване. Но някакво разногласие станало причина двамата да се разделят. Бог превърнал този диспут в положително нещо, защото сега имало два мисионерски екипа. Варнава отишъл в Кипър с Йоан Марко, а Павел завел Сила в Мала Азия.

По своето провидение Бог пренасочил Павел и Сила към Гърция, и така донесъл евангелието до Европа. Във Филипи мисионерите били бити и хвърлени в затвора. От радост, че страдат за Христос, те пеели в затвора. Изведнъж Бог направил земетресение, което отворило вратите на клетката и ги освободил от техните вериги. Учуденият тъмничар и неговото семейство повярвали в Христос, но държавните служители ги помолили да напуснат града.

Мисионерите продължили към Атина, където Павел проповядвал пред любознателна аудитория на Марсовия хълм. Той обявил единия истински Бог, когото те можели да познаят и на Когото можели да се кланят без направени от човек идоли. Отново някои се подигравали, а други повярвали.

Павел поучавал повярвалите в Христос и основал църкви. През това второ мисионерско пътуване Павел направил много ученици от всички житейски поприща, като например млад мъж на име Тимотей, бизнес дама на име Лидия и семейството на Акила и Прискила.

Трето мисионерско пътуване (Деяния 18:23-20:38): По време на третото пътуване на Павел, той често проповядвал в Мала Азия. Бог потвърдил неговото послание с чудеса. Деяния 20:7-12 ни казва за Павел в Троада, където проповядвал изключително дълга проповед. Един млад мъж, който седял на прага на прозорец на горния етаж, заспал и паднал от прозореца. Помислили, че е мъртъв, но Павел го съживил.

Вярващите в Ефес, които преди това се занимавали с окултизъм, изгорили своите магьоснически книги. От друга страна, производителите на идоли не били доволни от загубата на бизнеса си заради този единствен истински Бог и Неговия Син. Един ковач на име Деметрий започнал общоградски бунт, на който хората прославяли тяхната богиня Диана. Изпитанията винаги преследвали Павел. Гонението и опозицията в края на краищата укрепили истинските християни и разпространили евангелието.

В края на третото мисионерско пътуване на Павел той знаел, че скоро ще бъде хвърлен в затвора и вероятно ще бъде убит. Последните му думи към църквата в Ефес показват Неговата преданост към Христос: „Вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас, в служене на Господа с пълно смиреномъдрие, със сълзи и сред изпитания, които ме сполетяха от заговорите на юдеите; как не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно, и да ви поучавам и публично, и по къщите, като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. И ето сега, заставен духом, отивам в Йерусалим, без да зная какво ще ме сполети там, освен че Святият Дух ми свидетелства във всеки град, като ми казва, че ме очакват окови и скърби. Но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат” (Деяния 20:18-24).

Някои библейски учени виждат също четвърто мисионерско пътуване, и ранната християнска история наистина изглежда, че потвърждава тази идея. Същевременно, няма явни сведения за четвърто пътуване в Библията, тъй като то е щяло да се случи след края на книгата на Деянията.

Целта на всички мисионерски пътувания на Павел е била една и съща: прогласяване на Божията благодат в опрощаване на греховете чрез Христос. Бог използвал служението на Павел, за да доведе евангелието до езичниците и да установи църквата. Неговите послания към църквите, които са записани в Новия Завет, все още подкрепят църковния живот и учение. Макар Павел да пожертвал всичко, неговите мисионерски пътувания си стрували усилията (Филипяни 3:7-11).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви били различните мисионерски пътувания на Павел?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries