Грях ли е мастурбацията според Библията?


Въпрос: Грях ли е мастурбацията според Библията?

Отговор:
Никъде в Библията не се говори за мастурбацията, нито се посочва дали е грях или не. Фактът, че не се споменава в Библията, не означава непременно, че мастурбацията е нещо правилно и добро. В Словото се казва, че като християни ние не трябва да правим нещо, което дори и само да наподобява сексуална нечистота (Ефесяни 5:3). Не разбирам как мастурбирането може да издържи на подобен тест. Понякога добър начин да се провери дали нещо е грях или не, е да осъзнаете дали бихте се гордели да разкажете на другите какво сте направили. Ако е нещо, от което бихте се смутили или засрамили, по всяка вероятност става въпрос за грях. Друг начин да се провери е, като определите дали бихте могли откровено, с чиста съвест, да помолите Бог да благослови и да използва това конкретно действие за собствените Си добри цели. Не мисля, че мастурбацията е нещо, с което бихме се “гордели” или за което можем искрено да благодарим на Бога.

Библията ни учи: “И така, ядете ли, пиете ли, или вършете нещо друго, всичко вършете за Божия слава” (I Коринтяни 10:31). Ако дори малко се съмняваме в това дали нещо е угодно на Бога, тогава е най-добре да се откажем от него. Със сигурност можем да имаме сериозни съмнения относно богоугодността на мастурбацията. “А всичко, което не става от вяра, е грях” (Римляни 14;23). Не виждам как, според Библията, мастурбацията може да се сметне за нещо, което прославя Бога. Освен това, трябва да помним, че телата ни, както и душите ни, са били изкупени и принадлежат на Бога. “Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си? Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си?” (I Коринтяни 6:19, 20). Тази велика истина трябва да оказва силно влияние върху това какво правим и къде ходим с телата си. Така че в светлината на тези принципи, бих казал категорично, че според Библията мастурбацията е грях. Не вярвам, че мастурбацията е угодна на Бога, че има благочестив вид, или, че може да издържи на Божия тест да упражняваме контрол върху телата си.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Грях ли е мастурбацията според Библията?