settings icon
share icon
Въпрос

Може ли/трябва ли християни, които са девствени, да се оженят за някой, който не е девствен?

Отговор


Идеалната ситуация за християнски брак е, разбира се, когато и двамата са девствени, след като са разбрали, че бракът е единственото място в Божиите очи за сексуални отношения. Но ние не живеем в идеален свят. Много пъти човек, отгледан в благочестив дом и спасен от детство, желае да се ожени за някой, който е бил спасен на 20 или 30 години и който носи в християнския брак минало, живяно според светски стандарти. Въпреки че Бог поставя нашите грехове толкова далеч от нас колкото е изток от запад, когато дойдем при Него в разкаяние и вяра в Христос (Псалом 103:12), хората имат дълги спомени и забравянето на нечие минало може да не е лесно. Неспособността да простим и забравим миналите грешки на един от брачните партньори определено ще повлияе отрицателно на брака.

Преди влизането в брак с някой със сексуално минало е съществено да разберете, че спасението и прошката на греха са ни дадени по благодат. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой" (Ефесяни 2:8-9). Когато започнем да разбираме какво означава да ни бъде изцяло простено, започваме да гледаме през Божиите очи и колко много Той трябва да ни обича и това ни помага да простим на другите. Да простим е да оставим да си отиде миналото на другия човек и да го видим като ново творение (2 Коринтяни 5:17). Христос е умрял за неговия/нейния грях и бъдещият партньор сега трябва да реши дали може да живее със спомена за този грях. Това е мястото, откъдето доктрината се придвижва от теоретичното към практичното.

При въпроси на прошка винаги помага да видим миналото си от Божия перспектива. Сексуалният грях със сигурност е ужасен за Бог, но такива са лъжата, измамата, лошите мисли, прекомерното пиене/пушене, нетърпеливостта, гордостта и непростителността. Кой имежду нас е без грях и може „да хвърли първия камък"? Преди да дойдем при Христос всеки от нас е „мъртъв чрез нашите престъпления и грехове" и е съживен само чрез Божията благодат (Ефесяни 2:1-5). Въпросът е можем ли да простим на другите както Христос ни е простил? Способността да направим това е белег на истински християнин. Исус е казал, че ако не простим, и Бог няма да ни прости (Матей 6:14-15). Той не е имал предвид, че прошката към другите е начин за осигуряване на Божията прошка, която знаем, че се дава само по благодат, а че прощаващото сърце е белег за присъствие на Светия Дух в сърцето на истинския вярващ. Продължаващата непростителност е знак за твърдо, неновородено сърце.

Преди влизането в брак с недевствен/а е необходимо много мислене, молитва и самоанализ. Яков 1:5 ни казва, че ако търсим мъдрост, Бог ще я даде свободно на всички, които искат. Разговорът с благочестив пастор и включването в изучаваща Библията църква ще помогне в процеса на вземане на решение. Някои църкви имат отлични предгодежни групи. Също разговорите свободно и открито с потенциалния другар за тези неща могат да разкрият нещата, за които трябва да се говори и да се простят.

Бракът е предизвикателство при най-добрите обстоятелства и отнема много работа, за да се направи успешен. И двамата партньори имат нужда и заслужават да бъдат обичани безусловно. Ефесяни 5 описва ролите и на съпруга, и на съпругата в брака, но пасажът започва с важен принцип и за двамата: „като се подчинявате един на друг в страх от Христа" (Ефесяни 5:21). Желанието да се жертваш и силата да избереш да бъдеш служител за подобряване на брака са белезите на зрели духовно мъж и жена, които почитат Бог. Мъдрото избиране на партньор въз основа на библейските качества е важно, но от еднакво значение е нашето собствено продължаващо духовно развитие и нашето предаване на Божията воля в нашия живот. Мъж, който търси да бъде мъжът, когото Бог желае да бъде, ще бъде способен да помогне на съпругата си да бъде жената, която Бог желае да бъде, и въпреки тяхното минало те ще могат да изградят своя брак в Богопочитащ съюз, който радва и двамата.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Може ли/трябва ли християни, които са девствени, да се оженят за някой, който не е девствен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries