settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за брака?

Отговор


Божествената институция на брака е записана в Битие. „А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.” (Битие 2:23-24). Бог създаде мъжа и след това направи жената „кост от костите му”. Процесът, така записан, ни казва, че Бог взе едно от „ребрата” на Адам (Битие 2:21-22). Еврейската дума означава буквално едната страна на човек.

Следователно Ева беше взета от „страната” на Адам и точно там тя принадлежи. „Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери.” (Битие 2:20). Думите „помагам и подхождам” са една и съща дума на еврейски. Думата е „ezer” и произхожда от корена на думата, означаващ да обкръжаваш, да защитаваш или помагаш, помощ, помощник, успокоение. Затова тя означава да помагаш, подпомагаш или подкрепяш. Ева беше създадена, за да бъде до Адам като неговата „друга половина”, да бъде негова подкрепа и помощ. Когато един мъж и една жена се оженят, те стават „една плът”. Новият завет добавя едно предупреждение към това „единство”. „Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.” (Матей 19:6).

Има няколко послания, написани от апостол Павел, които говорят по темите, излагащи библейския възглед за брака и как новородените вярващи трябва да функционират в техните брачни взаимоотношения. Ние откриваме един такъв пасаж в 1 Коринтяни глава 7 и друг в Ефесяни 5:22-33. Когато тези два пасажа се изучават заедно, те дават на вярващия библейските принципи, които могат да бъдат използвани, за да оформят рамката на богоугодно взаимоотношение в брака.

Пасажът от Ефесяни специално се задълбочава във въпроса относно успешния библейски брак. „Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа; защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).” (Ефесяни 5:22-23) „Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея” (Ефесяни 5:25). „Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата” (Ефесяни 5:28-29). „Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът” (Ефесяни 5:31).

Когато тези принципи се изберат в хармония от съпруга и съпругата в тяхното взаимоотношение като новородени вярващи, това докарва библейски брак. Това не е несиметрично взаимоотношение, а балансирано с концепцията за Христос като глава на мъжа и жената заедно. Следователно, библейската концепция за брака е единство между два индивида, което е изображение на взаимоотношението на единство между Христос и Неговата църква.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за брака?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries