settings icon
share icon
Въпрос

Да направиш брака си да продължи – какъв е ключът?

Отговор


Апостол Павел казва, че жената е „вързана” за съпруга си докато е жив. „Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон.” (Римляни 7:2). Принципът, който можем да вземем от тук е, че някой трябва да умре, за да се разчупят брачните окови. Това е Божията гледна точка и твърде често тя не се свързва с действителността на брака днес. В нашето модерно общество бракът завършва с развод при над 51% от случаите. Това означава, че над половината двойки, направили обета „Докато смъртта ни раздели”, не стигат до тази точка.

И така въпросът става, какво могат да правят женените двойки, за да гарантират, че брака им е „докато смъртта ни раздели”? Първият и най-главен въпрос е този за покорството на Бог и Неговото Слово. Това е принцип, който трябва да се прилага в живота преди брака и докато мъжа и жената са все още необвързани. Бог казва, „Ще ходят ли двама заедно, aко не се съгласят?” (Амос 3:3)? За един новороден вярващ това означава да не започва близко взаимоотношение с никой, който не е вярващ. „Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?” (2 Коринтяни 6:14)? Ако се следва този принцип, това би спестило много душевни проблеми и страдание по-късно в брака.

Друг принцип, който би опазил дълголетието на брака е, че мъжът трябва да се покорява на Бог и обича, почита и защитава жена си, както себе си (Ефесяни 5:25-31). Обратната страна на това е, че жената трябва да се покорява на Бог и се подчинява на собствения си съпруг, като „на ГОСПОДА” (Ефесяни 5:22). Бракът между един мъж и една жена е духовно изображение на взаимоотношението между Христос и църквата. Христос даде Себе Си за църквата и я обича, почита и защитава като Своя „невяста” (Откровение 19:7-9).

Когато Бог доведе Ева при Адам в първия брак, тя беше създадена от неговата „плът и ребро” (Битие 2:31) и станаха „една плът” (Битие 2:23-24). Това е една концепция, която е изгубена в нашето модерно общество. Да станеш една плът означава много повече от физическо единство. Това означава среща на ума и душата, за да направят едно цяло. Тази връзка отива далеч над плътското или емоционалното привличане, влизайки в сферата на духовно „единство”, което може да бъде намерено само когато и двамата партньори са се предали на Бог и един на друг. Това е взаимоотношение, което не е изградено от „мен и мое”, а от „ние и наше”. Това е една от тайните да имате продължителен брак. Да направите така, че брака да продължи докато смъртта раздели единия или другия, е нещо, което и двамата партньори трябва да направят свой приоритет. Утвърждаването на вертикалната връзка на човек с Бог изминава продължителен път на гарантиране, че хоризонталната връзка между съпруга и съпругата е продължителна и също, че прославя ГОСПОДА.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Да направиш брака си да продължи – какъв е ключът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries