settings icon
share icon
Въпрос

Как човек се справя с конфликта в брака?

Отговор


Поради падналата природа на човека, брачният конфликт е част от живота, дори за вярващите в Христос. Общуването с любов не идва естествено или лесно за никого. За невярващите лекарството за конфликти е трудно, защото без Христос хората нямат способността за неегоистична любов (Ефесяни 4:22-32). Християните обаче имат Библията за инструкции във взаимоотношенията. Прилагането на библейските принципи към взаимоотношенията ще ни позволи най-ефективно да се справим с брачните конфликти.

Първият и най-важен принцип при разрешаването на конфликти във взаимоотношенията, особено в брака, е да се обичаме един друг, както Христос ни възлюби (Йоан 13:34) и предаде Себе Си за нас. Ефесяни 5:21—6:4 описва взаимоотношенията в семействата: ние трябва да се подчиняваме един на друг в любов и да поставяме нуждите на другите пред нашите. Това е особено вярно в брака, където съпругът трябва да обича жена си, както Христос обича църквата и да се грижи за нея, както се грижи за собственото си тяло. На свой ред жената трябва да се подчинява на съпруга си и да го уважава (Ефесяни 5:22-33).

Това би изглеждало като доста лесно указание, с изключение това, че естествената склонност на хората е да бъдат реактивни във взаимоотношенията, а не проактивни. Съпругите обикновено са готови да се покоряват на съпрузи, които ги обичат, както Христос обича църквата, а съпрузите обикновено са повече от готови да обичат съпругите си, които ги уважават и се покоряват на тях. В това е проблемът. Всеки чака другия да направи първия ход. Но Божиите заповеди за съпрузите и съпругите не са условни. Покорството не зависи от любовта, а любовта не зависи от уважението. Правенето на първата стъпка в покорството, независимо от действията на другия, допринася много за прекратяване на конфликта и установяването на нови модели на поведение.

Като вземем това предвид, първата стъпка трябва да бъде самопреценка, когато възникне брачен конфликт (2 Коринтяни 13:5). След като сме занесли тревогите си на Господ и сме били честни със себе си относно собствените си провали или егоистични желания, тогава можем да проявим нашата загриженост и към другите. Освен това Бог е предвидил вярващите да посрещат нуждите си по мирен начин (Колосяни 3:15). Всички ние се нуждаем от благодат за собствените си грешки и трябва да имаме благодат за другите, когато споделяме нашите нужди и притеснения (Колосяни 4:6).

Да изявяваме истината с любов е ключът към това да бъдем чути, защото само когато предадем на другите тяхната стойност в нашите очи, те ще могат да приемат трудните истини (Ефесяни 4:15). Хората, които се чувстват нападнати и критикувани, само ще се отбраняват и в този момент комуникацията неизбежно се разпада. Обратно, хората, които чувстват, че ни е грижа за тях и искаме добри неща за тях, ще ни се доверят да общуваме с тях с любов и загриженост за тяхното благополучие. Така че говоренето на истината в любовта е абсолютно необходимо за разрешаването на конфликти. Това е особено вярно в брака, където непрекъснатият близък контакт с брачния партньор, който ни е разочаровал, често изважда най-лошото в нас. Наранените чувства предизвикват груби думи, които от своя страна пораждат повече наранени чувства. Практикуването на дисциплината да мислим внимателно и да се молим, преди да говорим, може да прекъсне този порочен кръг. Богоугодното общуване може да се изрази с прости думи, като не забравяме да се отнасяме към другите така, както искаме те да се отнасят с нас (Лука 6:31). Бог казва, че са благословени миротворците и това винаги трябва да бъде целта на християните (Матей 5:9).

Има много аспекти на взаимоотношенията, конфликтите и общуването и Библията е пълна с мъдри съвети за богоугоден живот. Ето конкретни библейски заповеди за това как трябва да се отнасяме един към друг:

За да разрешим брачния конфликт:

Бъдете в мир един с друг - Марк 9:50
Обичайте се един друг – Йоан 13:34; Римляни 12:10; 1 Петър 4:8; 1 Йоаново 3:11, 23; 4:7, 11, 12
Изграждайте се един друг - Римляни 14:19; Ефесяни 4:12; 1 Солунци 5:11
Бъдете на едно мнение един с друг - Римляни 12:16
Давайте почит един на друг - Римляни 12:10
Поздравявайте се един друг - Римляни 16:16
Оценявайте другите като по-добри от себе си - Филипяни 2:3
Служете си един на друг - Галатяни 5:13
Приемайте се един друг - Римляни 15:7
Бъдете отдадени един на друг - Римляни 12:10
Радвайте се или плачете един с друг - Римляни 12:15
Увещавайте се един друг - Римляни 15:14; Колосяни 3:16
Грижете се един за друг - 1 Коринтяни 12:25
Проявявайте толерантност един към друг - Римляни 15:1-5; Ефесяни 4:2; Колосяни 3:13
Бъдете мили и прощаващи един към друг – Ефесяни 4:32; Колосяни 3:13
Подчинявайте се един на друг - Римляни 12:10; Ефесяни 5:21; 1 Петър 5:5
Утешавайте се един друг - 1 Солунци 4:18
Насърчавайте се един друг - 1 Солунци 5:11; Евреи 3:13
Бъдете състрадателни един към друг - 1 Петрово 3:8
Молете се един за друг - Яков 5:16
Признавайте си грешките един на друг - Яков 5:16
Приемайте се един друг - Римляни 14:1; 15:7

За да разрешим брачен конфликт не трябва:

Да бъдете горди един срещу друг - 1 Коринтяни 4:6
Да съдите един друг - Римляни 12:16
Да се лъжете един друг - Колосяни 3:9
Да бъдете пристрастни един към друг - 1 Тимотей 5:21
Да провокирате или завиждате един на друг - Галатяни 5:26
Да проявявате похот един към друг - Римляни 1:27
Да се мразите един друг - Тит 3:3
Да се давате един друг на съд - 1 Коринтяни 6:1-7
Да се използвате един друг - Галатяни 5:15

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Как човек се справя с конфликта в брака?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries