Трябва ли да обичаме грешника, но да мразим греха?


Въпрос: Трябва ли да обичаме грешника, но да мразим греха?

Отговор:
Много християни използват клишето: „Обичай грешника, мрази греха.” Обаче трябва да осъзнаем, че това е увещание към нас, които сме несъвършени човешки същества. Разликата между нас и Бог по отношение на обичането и мразенето е огромна. Дори като християни ние оставаме несъвършени в нашата човешка природа и не можем да обичаме съвършено, нито можем да мразим съвършено (с други думи, без злоба). Но Бог може да прави и двете неща съвършено, понеже е Бог. Той може да мрази без греховно намерение. По тази причина, Той може да мрази греха и грешника по напълно свят начин и все пак да е готов любящо да прости в момента, когато този грешник се покае и повярва (Малахия 1:3; Откровение 2:6; 2 Петрово 3:9).

Библията ясно учи, че Бог е любов. Първо Йоаново 4:8-9 казва: „Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.” Може да е загадъчно, но е вярно, че Бог може едновременно съвършено да обича и да мрази един човек. Това означава, че Той може да го обича, като някой, когото е направил и може да изкупи, както и да го мрази заради неговото неверие и греховен начин на живот. Като несъвършени човешки същества, ние не можем да правим това; затова трябва да си напомняме да „обичаме грешника, но да мразим греха.”

Как точно става това? Мразим греха като отказваме да участваме в него и като го осъждаме, когато го виждаме. Грехът трябва да бъде мразен, а не извиняван или омаловажаван. Ние обичаме грешниците като сме верни да им свидетелстваме за прошката, която ни се дава в Исус Христос. Истински акт на любов е да се отнасяш към някой с уважение и благост въпреки, че той или тя знаят, че вие не одобрявате техния начин на живот и предпочитания. Не показваме любов, когато позволяваме на един човек да остане заседнал в греха. Не е омраза да кажеш на човек, че е в грях. Всъщност, вярно е точно обратното. Ние обичаме грешника, когато му говорим истината с любов. Ние мразим греха като отказваме да бъдем снизходителни, равнодушни или извинителни към него.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли да обичаме грешника, но да мразим греха?