settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да се обичаме един друг?

Отговор


В Йоан 13:34 Исус учи: „Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.“ Тогава добавя: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ Как да правим това? Какво означава да се обичаме един друг?

Фразата “one another” в тези стихове се отнася за другите вярващи. Отличителен белег на това да си последовател на Христос е дълбоката, искрена любов към братята и сестрите в Христос

На друго място ап. Йоан също ни напомня за този факт: “И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си.” (1 Йоаново 4:21).

Като дава тази заповед, Исус прави нещо, което светът не е виждал досега – Той създава група от хора, която се определя от едно нещо: любов. В света има много групи и те се определеят по различни начини: по цвят на кожата, по униформа, по споделен интерес, по алма матер и т.н. Една група има татуировки и пиърсинг; друга група се въздържа от месо; трета група носи фесове - начините, по които хората се определят са безкрайни. Но църквата е уникална. За първи и единствен път в историята Исус създава група от хора, чийто определящ фактор е любовта. Цветът на кожата няма значение. Родният език няма значение. Няма правила за диета или униформи или носене на смешни шапки. Последователите на Христос се разпознават по любовта си един към друг.

Ранната църква показва точно тази любов, за която говори Исус. В Ерусалим е имало хора от целия познат свят (Деяния 2:9-11). Тези, които са били спасени, се събират и веднага започват да се грижат един за друг и за посрещат нуждите си: „А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо; и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички, според нуждата на всеки.“ (Деяния 2:44-45). Това е било любов в действие и можем да се сме сигурни, че е впечатлило хората в този град.

Твърденията на Исус в Йоан 13:34-35 повдигат няколко други въпроса, на които може би е добре да се отговори. Първо, как обича Исус? Той обича безусловно (Римляни 5:8), саможертвено (2 Коринтяни 5:21), с прошка (Ефесяни 4:32) и вечно (Римляни 8:38-39). В същото време любовта на Исус е свята – характеризирана с вечна морална чистота – защото Той е свят (Евреи 7:26). Кулминацията на удивителната любов на Христос към нас е Неговата смърт на кръста, погребение и възкресение в тяло (1 Йоан 4:9-10). Именно такава любов трябва да показват вярващите хора.

Второ, как тогава вярващият в Христос може да обича, както Христос обича? Вярващият в Христос има Светия Дух, който живее в него (1 Коринтяни 6:19-20). Като се покорява на Духа, чрез Божието Слово, вярващият може да обича като Христос. Той показва тази безусловна, жертвоготовна, прощаваща любов към събратята си по вяра, но тя не спира дотук. Той също показва любовта на Христос към приятели, към членове на семейството, към колеги и т.н. (Ефесяни 5:18–6:4; Галатяни 5:16, 22–23). Дори враговете са обект на Христовата любов (вж. Матей 5:43-48).

Христовата любов, проявена чрез вярващия, е различна от „любовта“ по плът, която може да бъде егоистична, себична, непростителна и неискрена. Първо Коринтяни 13:4-8 дава прекрасно описание на това как изглежда любовта на Христос във и чрез вярващия, който ходи в Духа.

Не е естествено за хората да обичат с любов от типа на 1 Коринтяни 13. За да може човек да обича така, трябва да има промяна в сърцето. Човек трябва да осъзнае, че е грешник пред Бога и да разбере, че Христос умря на кръста и възкръсна, за да му даде прошка; тогава той трябва да вземе решение да приеме Христос като свой личен Спасител. В този момент той е простен от Христос и получава Божия дар на вечния живот – всъщност той става участник в божествената природа (2 Петрово 1:4). В Христос той знае, че е истински обичан от Бога. Новият живот, който вярващият получава, включва нова способност да обича, както Христос обича, тъй като сега вярващият живее чрез безусловната, жертвена, прощаваща, вечна и свята любов на Бога (Римляни 5:5).

Да се обичаме един друг означава да обичаме събратята си по вяра, както Христос ни обича. Тези, които обичат като Христос в силата на Светия Дух, дават потвърждение, че са последователи, които се учат от Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да се обичаме един друг?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries