settings icon
share icon
Въпрос

Какво се е случило с изгубените племена на Израел?

Отговор


Когато се говори за „изгубените израилеви племена“, обикновено се имат предвид десетте племена от Северното царство, които падат под властта на Асирия около 722 г. пр. Тези племена са Рувим, Симеон, Леви, Дан, Нефталим, Гад, Ашер, Исахар, Завулон и Йосиф (чието племе е разделено на племената Ефрем и Манасия). По-голямата част от народа на Северното царство е депортиран в древна Асирия (2 Царе 17:6). Много от евреите, които останали в страната, се оженили за хора от Кута, Ава, Хамат и Сефарваим, които били изпратени от асирийския цар да населят Самария (2 Царе 17:24; Ездра 4:2-11). По този начин, разказва историята, десетте северни израилеви племена са „изгубени“ за историята и или са заличени, или са асимилирани в други народни групи. Този разказ обаче се основава на изводи и предположения, а не на пряко библейско учение.

Съществуват много мистерии, легенди и предания за това какво се е случило с десетте „изгубени“ племена на Израел. Една от легендите гласи, че десетте племена се преселили в Европа (казват, че името на река Дунав идва от племето Дан). Друга легенда гласи, че племената са мигрирали чак до Англия и че всички днешни англосаксонци всъщност са евреи - това е учение на еретичния британски израелизъм. Удивителен брой групи по света твърдят, че произхождат от „изгубените“ племена: в Индия, Нигерия, Етиопия, Пакистан, Афганистан и Северна Америка има хора, които твърдят, че имат такива предци. Други теории приравняват японците или американските индианци с десетте „изгубени“ племена на Израел. Истината е, че „изгубените израилеви племена“ никога не са били наистина изгубени. Много от евреите, които остават в земята след асирийското завоевание, отново се обединяват с Юда на юг (2 Летописи 34:6-9). По-късно Асирия е завладяна от Вавилон, който нахлува в Южното израилско царство и депортира двете останали племена: Юда и Вениамин (2 Царе 25:21). Така остатъците от северните племена ще да са били част от вавилонските депортации. Седемдесет години по-късно, когато цар Кир разрешава на израилтяните да се завърнат в Израел (Ездра 1), много хора (от всичките дванадесет племена) се завръщат в Израел, за да възстановят родината си. Идеята, че десетте племена на Израел са „изгубени“, е невярна. Бог знае къде се намират всички дванадесет колена и, както доказва самата Библия, всички те са открити. В последните времена Бог ще призове свидетели от всяко от дванадесетте колена (Откровение 7:4-8). Така че очевидно Бог следи кой към кое племе принадлежи. В Евангелията пророчицата Анна (Лука 2:36) е от племето на Ашер (едно от десетте предполагаемо изгубени племена). Анна изобщо не е била изгубена. И Захария, и Елисавета - а следователно и Йоан Кръстител - са от племето на Леви (Лука 1:5). Исус обещава на учениците, че те „ще седнат на престола да съдят дванадесетте Израилеви племена.“ (Лука 22:30). Павел, който знае, че е от Вениаминовото племе (Римляни 11:1), говори за „обещанието, до изпълнението на което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. “ (Деяния 26:7) - обърнете внимание на сегашното време. Яков отправя посланието си „към дванадесетте племена, разпръснати сред народите“ (Яков 1:1). Накратко, в Писанието има достатъчно доказателства, че всичките дванадесет израилеви колена все още съществуват и ще бъдат в месианското царство. Нито едно от тях не е изгубено.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво се е случило с изгубените племена на Израел?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries