Грешно ли е за една двойка да „съжителства” или живеят заедно преди да се оженят?


Въпрос: Грешно ли е за една двойка да „съжителства” или живеят заедно преди да се оженят?

Отговор:
Отговорът на този въпрос зависи от това какво означава, че „живеят заедно.” Ако това означава, че те имат сексуални отношения – това определено е грешно. Предбрачният секс нееднократно се забранява в Писанието, заедно с всички други форми на сексуална аморалност (Деяния 15:20; Римляни 1:29; 1 Коринтяни 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Коринтяни 12:21; Галатяни 5:19; Ефесяни 5:3; Колосяни 3:5; 1 Солунци 4:3; Юда 7). Библията поддържа тезата за пълно въздържание извън (и преди) брака. Сексът преди брака е също толкова грешен както прелюбодейството и други форми на сексуална аморалност, тъй като те всички включват правене на секс с някого, за когото не си женен.

Ако „живеене заедно” означава в една и съща къща, това е различен въпрос. Безспорно няма нищо грешно в това един мъж и една жена да живеят в една къща – ако не се случва нищо аморално между тях. Обаче проблемът се появява в това, че има вид на аморалност (1 Солунци 5:22; Ефесяни 5:3) и ще има огромно изкушение към аморалност. Библията ни казва да избягваме нечистотата, да не излагаме себе си на постоянни изкушения към аморалност (1 Коринтяни 6:18). Следователно има проблем в това как изглежда. Една двойка, която живеят заедно, се приема, че спят заедно – просто това възприемане е съвсем естествено. Дори живеенето в една къща само по себе си да не е грешно, присъства внушението за грях. Библията ни казва да избягваме това, което изглежда зло (1 Солунци 5:22; Ефесяни 5:3), да страним от нечистота и да не ставаме причина за спънка или съблазън. В резултат, това не е свидетелство за слава на Бог, когато една двойка живеят заедно преди брака.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Грешно ли е за една двойка да „съжителства” или живеят заедно преди да се оженят?