settings icon
share icon
Въпрос

Кой/какво е Лъвът от Юдовото племе?

Отговор


Лъвът от Юдовото племе е символ, който се среща в Битие и Откровение. В Битие Яков благославя сина си Юда, като нарича него и бъдещото му племе лъвче и лъв (Битие 49:9). В Откровение този символ се появява отново, когато лъвът от Юдовото племе е обявен за победител и достоен да отвори свитъка и седемте печата (Откровение 5:5). Исус е този, който е достоен да отвори свитъка (вж. Йоан 5:22). Следователно Исус е Лъвът от Юдовото коляно.

В Битие, когато Яков благославя децата си, той обещава на Юда, че братята му ще го възхваляват и ще му се кланят. Яков също така казва на Юда: "Млад лъв е Юда; от плячка, сине мой, си се въздигнал; легнал е и се е разпрострял като лъв и като лъвица; кой ще го предизвика?". (Битие 49:9). Яков казва, че в бъдеще скиптърът и владетелският жезъл няма да се отдалечат от Юда, "докато не дойде Онзи, на когото принадлежат, и послушанието на народите не стане негово" (Битие 49:10). Това месианско пророчество сочи напред към второто идване на Господ Исус, потомък на Юда, който ще управлява земята (Откровение 19:11-16).

Въз основа на благословията на Яков лъвът е символ на племето на Юда, което е известно като царското племе (цар Давид е от племето на Юда). Лъвовете символизират сила, свирепост и величие. Лъвовете са царете на зверовете, а Лъвът от Юдовото племе е цар на всичко. В Стария завет Бог понякога е описван като подобен на лъв. В Исаия 31:4 точно "както лъвът, даже младият лъв, ръмжи над лова си и когато се съберат против него множество овчари, не се плаши от гласа им... така Господ на Силите ще слезе,за да воюва за хълма на Сион и за неговата възвишеност". Господ не се страхува от враговете Си. Той защитава Своя народ и не позволява той да бъде победен. В книгата на Осия Бог се гневи на Израил, защото те се възгордяват и Го забравят. Бог казва: "Ще бъда като лъв за тях. ... като лъв ще ги погълна. . . . Ти си погубен, Израилю, защото си против Мен, против твоя помощник" (Осия 13:7-8). По-добре е да изпитаме помощта и закрилата на Лъва, отколкото да отричаме Неговото царуване и да се сблъскваме с Неговата свирепост.

В Откровение 5 Исус е дългоочакваният Лъв от Юдовото племе. Йоан плаче, защото никой не е намерен достоен да отвори свитъка на Божия съд или дори да погледне в него. Тогава един от старейшините казва на Йоан: "Недей да плачеш: ето, лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, победи, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата." (Откровение 5:4-). И в двете родословия в Матей и Лука е записано, че Исус е потомък на Юдовото коляно. Когато Исус се разкрива като обещания Лъв от Юдовото коляно, това разкрива Неговата божественост. Той е истинският цар и Този, на когото принадлежи дългоочакваното послушание на народите. Но не свирепостта или силата на властта Му Го правят достоен. Лъвът е възтържествувал, защото е станал Агнец (Откровение 5:6-10; срв. Йоан 1:29). Исус Христос е достоен, защото е живял съвършен, безгрешен живот и като е пролял кръвта Си, е победил греха и смъртта. Неговата смърт и възкресение са довели до защита за Неговия народ и до вечно царство, което ще почита и ще се покланя на Бога. Управляващ това царство ще бъде Исус, Лъвът от Юдовото племе.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой/какво е Лъвът от Юдовото племе?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries