settings icon
share icon
Въпрос

Има ли живот след смъртта?

Отговор


Има ли живот след смъртта? В Библията се казва: “Човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен със смущение. Пониква като цвете и се покосява; бяга като сянка и не устоява…Ако човек умре, ще оживее ли?” (Йов 14:1-2, 14).

Подобно на Йов почти всеки от нас си е задавал същия въпрос. Какво точно ще стане с нас, след като умрем” Дали просто спираме да съществуваме? Дали животът представлява нещо като въртяща се врата, през която идваш и си тръгваш от земята, докато станеш велик? Всички хора ли отиват на едно и също място или отиваме на различни места? Наистина ли има рай и ад, или те са просто състояние на ума?

В Библията ни се казва не само, че има живот след смъртта, но че има вечен живот, който е толкова славен, че: “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят” (I Коринтяни 2:9). Исус Христос, Бог в плът, дойде на земята, за да ни даде дара на вечния живот. “Но Той беше прободен за нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние бяхме изцелени” (Исайя 553:5).

Исус поема върху Себе Си наказанието, което всеки един от нас заслужава, и пожертва живота Си за нас. Три дни след като умира, Той доказва, че е победил смъртта, като възкръсва от мъртвите в Дух и в плът. Остава на земята в продължение на четиридесет дни и е видян от хиляди хора преди да се възнесе до вечния трон в небето. В Римляни 4:25 се казва: “Той беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание.”

Възкресението на Исус Христос е добре документирано събитие. Апостол Павел предизвиква хората да запитат за това онези, които са били свидетели на истинността на възкресението му, и никой не е успял да оспори тази истина. Възкресението е крайъгълният камък на християнската вяра, именно, защото Исус бе възкресен от мъртвите ние можем да вярваме, че и ние също ще възкръснем.

Ето как Павел увещава онези християни от ранната църква, които не са вярвали във възкресението: “Но ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как някои между вас казват, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен” (I Коринтяни 15:12-13).

Христос е само първият плод от голямата жетва от хора, които ще бъдат възкресени от мъртвите. Физическата смърт е дошла чрез един човек – Адам, с който всички ние имаме кръвна връзка. Но на всички, които са били осиновени в Божието семейство чрез вяра в Исус Христос, ще им бъде даден нов живот (I Коринтяни 15:20-22). Точно както Бог възкреси тялото на Исус, така и нашите тела ще бъдат възкресени при завръщането на Исус на земята (I Коринтяни 6:14).

Въпреки, че в крайна сметка всички хора ще бъдат възкресени, не всички ще отидат в рая. Всеки човек трябва да вземе решение, докато е на земята, къде иска да прекара вечността. В Библията се казва, че на човека е определено да умре само веднъж, а след това му предстои съд (Евреи 9:27). Онези, които са били праведни ще живеят вечно в рая, а невярващите ще бъдат изпратени във вечно наказание, т.е. в ада (Матей 25:46).

Адът, подобно на рая, не е просто състояние на съществувание, а конкретно, абсолютно реално място. Това е място, където неправедните ще понасят безкрайния, вечния Божий гняв. Те ще бъдат подложени на емоционално, умствено и физическо мъчение, и напълно осъзнато ще страдат от срам, съжаление и презрение.

Адът се описва като бездна (Лука 8:31; Откровение 9:1), като езеро от огън и сяра, където хвърлените в него хора ще бъдат мъчени денем и нощем цяла вечност (Откровение 20:10). В ада ще има плач и скърцане със зъби, което е белег на голяма скръб и гняв (Матей 13:42). Това е място, където “червеят не умира и огънят не угасва” (Марко 9:48). Бог не благоволи в смъртта на нечестивия, а желае той да се обърне от пътя си и да живее (Йезекиил 33:11). Но Той няма да ни накара насила да Му се подчиняваме – ако изберем да Го отхвърлим, не Му оставяме друг избор освен да ни даде това, което сами сме си пожелали – да живеем отделени от Него.

Животът на земята е изпитание – подготовка за това, което предстои. За вярващите, това е вечният живот в непосредственото присъствие на Бога. И така, как ставаме праведни и как можем да получим вечен живот? Има един единствен път – чрез вяра и доверие в Божия Син, Исус Христос. Исус казва: “Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре до века…” (Йоан 11:25-26)

Дарът на вечния живот е предоставен на всички, но се изисква да се отречем от някои светски удоволствия и да се предадем на Бога. “Който вярва в Сина, има вечен живот; но който не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв остава върху него” (Йоан 3:36). Ние няма да имаме възможността да се покаем за греховете си след като умрем, защото, когато се срещнем с Бога лице в лице, ние няма да имаме никакъв друг избор освен да вярваме в Него. Той иска да вярваме в Него и да Го обичаме сега. Ако приемем, че чрез смъртта на Исус Христос се плаща цената, която трябва да се плати в резултат на греховния ни бунт срещу Бога, Той ни гарантира не само смислен живот тук, на земята, но и вечен живот в присъствието на Христос.

Ако искаш да приемеш Исус Христос като твой Спасител, тук ти предлагаме една примерна молитва. Помни, че казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено доверието в Исус Христос може да те спаси от греховете. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти дава. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли живот след смъртта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries