Какво означава човек да остави майка си и баща си и да се привърже към жена си?


Въпрос: Какво означава човек да остави майка си и баща си и да се привърже към жена си?

Отговор:
„Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът” (Битие 2:24). Други преводи предават тези думи като „остави и прилепи” (Цариградски, Синодален, Верен). На други езици се използват преводи като „остави и съедини” (NASB), „остави и се държи здраво към” (ESV). Така че какво точно означава да оставите баща си и майка си и да се привържете към жена си?

Както съобщава Битие 2 глава, Бог създаде първо Адам, а после Ева. Самият Бог доведе Ева при Адам. Сам Той постанови те да се съберат заедно в свято съпружество. Той каза, че двамата ще станат една плът. Това е образ на брачната интимност – любовният акт, който никога не трябва да включва друг човек. Да се „привърже” означава „да остане верен, да се прилепи, или да се съедини с.” Това е уникално съединяване на двама души в едно цяло. Това означава, че не си тръгваме, когато нещата не се развиват по правилния начин. Това включва в себе си да говорим заедно по проблемите, да се молим за нещата, да сме търпеливи, като уповаваме на Бог да работи в сърцата на двамата, да сме склонни да признаем, че грешим и да искаме прошка и да търсим редовно Божията воля в Неговото Слово.

Ако някой от съпрузите не остави и не се прилепи, това ще породи проблеми в брака. Ако съпрузите откажат наистина да оставят своите родители, това ще доведе до стрес. Да оставите родителите си не означава да ги пренебрегвате или да не прекарвате никакво време с тях. Да оставите своите родители означава да признаете, че бракът ви е създал ново семейство и то трябва да бъде по-висок приоритет за вас, отколкото предишното ви семейство. Ако съпрузите пренебрегват привързването един към друг, резултатът е липса на интимност и единство. Да се прилепите към вашия брачен партньор не означава да бъдете с него във всеки момент, или да нямате пълноценни приятелства извън вашия брак. Прилепването към вашия брачен партньор означава да признаете, че сте съединени, практически „залепени” за вашия съпруг. Привързването е ключов момент за изграждане на брак, който ще издържи на трудности и ще бъде красивата връзка, която Бог иска да бъде.

Оставянето и привързването в брачната връзка е също илюстрация на съюза, който Бог иска да имаме с Него. „ Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, на Него да служите и към Него да се придържате” (Второзаконие 13:4). Това означава да оставим всички други богове, каквато и форма да имат те, и да се присъединим само към Него като към наш Бог. Ние се привързваме към Него, когато четем Словото Му и се покоряваме на властта, която Той има над нас. Тогава, когато Го следваме неотлъчно, ще разберем, че Неговата инструкция да оставим баща си и майка си, за да се привържем към жена си, означава да открием посвещение и сигурност, точно както Той иска. Бог приема сериозно Своя модел на брака. Да оставим баща си и майка си и да се привържем е Божият план за тези, които се женят. Никога няма да се разочароваме когато следваме Божията воля.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Какво означава човек да остави майка си и баща си и да се привърже към жена си?