settings icon
share icon
Въпрос

Как балансирате оставянето и прилепването с почитането на вашите родители?

Отговор


Както християнските родители, така и техните оженени деца могат да имат трудност с равновесието между идеята за „остави и се прилепи" и почитането на родителите. Някои уместни библейски пасажи:

„Затова ще остави човека баща си и майка си и ще се привърже (прилепи) към жена си и те ще бъдат една плът" (Битие 2:24).

„Деца, покорявайте се на родителите си в Господа" (Ефесяни 6:1).

„Почитай баща си и майка си , за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог" (Изход 20:12).

Има три аспекта в твърдението в Битие 2:24:

1. Остави – Това означава, че в семейството има два вида взаимоотношения. Взаимоотношението родител-дете е временно и ще има „оставяне". Взаимоотношението съпруг-съпруга е постоянното – „онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва" (Матей 19:6). В семейния живот възникват проблеми, когато тези две роли се обърнат и взаимоотношението родител-дете се разглежда като първичното. Когато пораснолото дете се ожени и взаимоотношението родител-дете остане първично, нововъзникналият съюз е застрашен.

2. Прилепи – еврейската дума, преведена „прилепи", се отнася към (1) преследване усилено някого с цел взаимоотношение и (2) да бъдеш прилепен или залепен за нещо/някого. Така мъжът преследва усилено своята съпруга след като е минала сватбата (ухажването не трябва да приключва с брачните клетви) и трябва да бъде „залепен за нея като с лепило". Това прилепяне означава такава близост, че не би трябвало да има по-близко взаимоотношение от това между двамата брачни партньори, нито с някой предишен приятел, нито с родител.

3. И те ще станат една плът – Бракът взема двама индивида и създава ново единно цяло. Трябва да има такова споделяне и единство във всеки аспект (физически, емоционален, интелектуален, финасов, социален), че единството в резултат да може да бъде най-добре описано като „една плът". Отново, когато има по-голямо споделяне и емоционално подкрепа, получавани от продължаващо взаимоотношение родител-дете, единството в брака е застрашено с резултат небиблейски дисбаланс.

Като имаме предвид тези три аспекта от Битие 2:24, има също библейски съвети да почитаме родителите си. Това включва да се отнасяме към тях с почтително отношение (Притчи 30:11, 17), да им се подчиняваме, когато техните повели спазват Божиите закони („в Господа" Ефесяни 6:1) и да се грижим за тях като остареят (Марк 7:10-12; 1 Тимотей 5:4-8).

Когато намесата на родителя възпрепятства „оставянето", защото тя разглежда взаимоотношението родител-дете като първично (изискващо подчинение, зависимост или емоционално единство над желанията на, зависимост от или единство с брачния партньор), тя трябва почтително да бъде отхвърлена и да бъдат уважени желанията на партньора. Обаче, когато има истински нужди на остаряващ родител (физически или емоционални като приемаме, че емоционалната „нужда" не заема мястото на принципа за „оставянето"), тези нужди трябва да се посрещнат, дори ако партньорът не „харесва" родителя на другия партньор. Библийската любов към остаряващия родител е даденост, основана на избора да извършим действие на любов, дори когато на човек не му се нрави да го направи.

Равновесието между библейските заповеди за „остави" и „се прилепи" е подобно на равновесието между заповедта да се подчиняваш на властите (Римляни 13) и нарушаването на този принцип от апостолите, когато властите изискват от тях да действат противно на Божиите заповеди. В Деяния 4:5-20 апостолите отхвърлят искането на властите да престанат да проповядват благовестието в полза на Божията заповед, но апостолите го сторили по почтителен начин. Подобно, Исус казва, че ние трябва да почитаме родителите си, но взаимоотношението родитл-дете е вторично спрямо нашето взаимоотношение с Христос (Лука 14:26). Когато родителите нарушават принципите на Битие 2:24, трябва почтително да не се подчиним на родителите. Обаче, трябва да се пренебрегнат желанията на партньора, ако той/тя не желае да отдаде необходимото време, енергия и финанси за посрещане на нуждите на остаряващ родител; като се има предвид, че човек трябва да прави разграничение между истински физически и емоционални нужди и исканията на арогантно доминиращ родител.

English



Върнете се обратно на основната българска страница

Как балансирате оставянето и прилепването с почитането на вашите родители?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries