settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус е изпълнил закона, но не го е отменил?

Отговор


В сведенията на Матей за това, което обикновено се нарича „Проповедта на планината”, са записани тези думи на Исус Христос: „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне” (Матей 5:17-18).

Често се твърди, че ако Исус не е отменил закона, то той все още трябва да е валиден. Съответно, части от закона, като задължението за спазване на съботния ден, трябва все още да са действащи, заедно с много други елементи от Мойсеевия закон. Това неразбиране се дължи на неправилното възприемане на думите и намерението на този пасаж. Христос не казва тук, че обвързващото естество на Мойсеевия закон ще остане завинаги в сила. Този възглед противоречи на всичко, което научаваме от останалата част на Новия Завет (Римляни 10:4; Галатяни 3:23-25; Ефесяни 2:15).

От специално значение при изучаването на този пасаж е думата, която е преведена „отмени”. Тя превежда гръцката дума каталуо, която буквално означава „да разхлаби”. Думата се намира седемнадесет пъти в Новия Завет. Например, тя е използвана, за да опише унищожаването на юдейския храм от римляните (Матей 26:61; 27:40; Деяния 6:14) и за разлагането на човешкото тяло при смърт (2 Коринтяни 5:1). Терминът може да носи допълнителното значение „премахвам”, т.е. „правя невалиден, лишавам от успех”. В класическия гръцки език тази дума е използвана във връзка с институции, закони и пр., за да предаде идеята за „лишава от сила.”

Особено важно е да отбележим как е използвана думата в Матей 5:17. В този контекст „премахвам” се поставя в контраст с „изпълнявам”. Христос дойде „не да премахне, но да изпълни.” Исус не дойде на тази земя с цел да действа като противник на закона. Неговата цел не беше да попречи на неговото изпълнение. По-скоро той го почиташе, обичаше, подчиняваше му се и го доведе до изпълнение. Той изпълни пророческите думи на закона относно Себе си (Лука 24:44). Христос изпълни изискванията на Мойсеевия закон, които налагаха съвършено покорство под заплаха от „проклятие” (виж Галатяни 3:10, 13). В този смисъл божественото намерение на закона винаги ще има обвързваща сила. Той винаги ще изпълнява целта, за която е бил даден.

Но ако законът на Мойсей има същото значение за хората днес, от гледна точка на обвързващия му статус, тогава той не е изпълнен, и Исус се е провалил в задачата, която дойде да изпълни. От друга страна, ако Господ е постигнал Своята цел, тогава законът е бил изпълнен, и той не е обвързваща законна институция днес. Освен това, ако законът на Мойсей не е бил изпълнен от Христос – и така остава като обвързваща законова система за днес – тогава той не е само частично обвързващ. По-скоро, той е напълно действаща система. Исус ясно каза, че „нито една точка, нито една йота” (които представляват най-малките знаци в Еврейската писменост) няма да преминат, докато всичко не се изпълни. Следователно, нищо от закона няма да отпадне докато не извърши напълно своята цел. Исус изпълни закона. Той изпълни целия закон. Не можем да кажем, че Исус изпълни жертвената система, но не изпълни другите аспекти на закона. Исус или е изпълнил целия закон, или не е изпълнил никаква част от него. Това, което означава Исусовата смърт за жертвената система, е същото, което означава за другите аспекти на закона.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус е изпълнил закона, но не го е отменил?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries