settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е ключът за истинското познаване на Бог?

Отговор


Във всеки от нас съществува силно желание да бъде познаван и да познава другите. По-важно, всички хора жадуват да познават своя Творец, дори ако не са отявлени вярващи в Бога. Днес сме заляти с реклама, която обещава много начини за задоволяване на нашите желания да знаем повече, да имаме повече, да бъдем повече. Обаче, празните обещания, които идват от света, никога не ще задоволят по начина, по който познаването на Бог ще удовлетвори. Исус е казал: „А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил“ (Йоан 17:3).

Така, „Какъв е ключът за истинското познаване на Бог?“ Първо, задължително е да разберем, че човек сам е неспособен истински да познава Бог поради човешката греховност. Писанията ни разкриват, че всички сме грешни (Римляни 3), и че сме доста далеч от стандарта за святост, изискван за общуване с Бог. Също ни се казва, че последицата от нашия грях е смърт (Римляни 6:23), и че ще умрем вечно без Бог, освен ако не приемем и получим обещанието за жертвата на Исус на кръста. Затова, за да познаем истински Бог, трябва първо да Го приемем в живота си. „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12). Нищо не е по-важно от разбирането на тази истина, когато става въпрос за познаването на Бог. Исус ясно заявява, че Той единствен е пътят към небето и към личното познаване на Бог: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:6).

Няма изискване за започване на това пътуване освен приемането и получаването на споменатите по-горе обещания. Исус е дошъл да вдъхне живот в нас като предложи Себе си като жертва, така че нашите грехове да не попречат да познаем Бог. Веднъж след като сме приели тази истина, можем да започнем пътуването на личното познаване на Бог. Една от ключовите съставки на това пътуване е разбирането, че Библията е Божието Слово и е Неговото откровение за Него, Неговите обещания, Неговата воля. Библията е по същество любовно писмо, написано до нас от любящия Бог, който ни е създал да Го познаваме интимно. Какъв по-добър начин да научим за нашия Творец от потопяването в Неговото Слово, разкрито ни поради тази причина? И е важно да продължим този процес по време на цялото пътуване. Павел пише на Тимотей: „А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, и от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ (2Тимотей 3:14-16).

Накрая, истинското познаване на Бог включва нашето отдаване на подчинение, както четем в Писанията. Преди всичко ние сме създадени да вършим добри дела (Ефесяни 2:10), за да бъдем част от Божия план да продължи да разкрива Себе си на света. Ние сме отговорни да живеем самата вяра, изисквана, за да познаем Бог. Ние смеи сол и светлина на тази земя (Матей 5:13-14), направени да донесем Божия аромат на света и да служим като блестяща светлина всред тъмнината. Не само трябава да четем и да разбираме Божието Слово, а трябва и да го прилагаме послушно и да оставаме верни (Евреи 12). Самият Исус постановил като най-важно да обичаме Бог с цялата си същност и да обичаме ближния си като себе си (Матей 22). Невъзможно е да се спазва тази заповед без отдаването на четене и прилагане на Неговата истина, разкрита в Словото Му.

Това са ключовете за истинско познаване на Бога. Разбира се, животът ни включва много повече, като отдаване на молитва, посвещаване, общение и поклонение. Но те могат само да следват взимането на решение да приемат Исус и Неговите обещания в живота си и да приемат, че ние сами не можем истински да познаем Бог. Тогава нашият живот може да бъде изпълнен с Бог и можем да изпитаме познаването на Бог интимно и лично.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е ключът за истинското познаване на Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries