settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да разбера дали нещо е грях?

Отговор


Има два въпроса, съдържащи се тук. (1) Има неща, които Библията определено споменава и заявява, че са грях. Примери за такова изброяване включват: Притчи 6:16-19; Галатяни 5:19-21; 1 Коринтяни 6:9-10. Няма съмнение, че тези стихове представят дейностите като грешни, неща, които Бог не одобрява. Убийство, прелюбодейство, лъжа, кражба и т.н. – няма съмнение, че Библията представя такива неща като грехове.

(2) По-трудният проблем е определянето на това кое е грешно в области, които Библията не описва пряко. Когато Библията не говори за определено нещо, ние имаме няколко основни принципа в Неговото Слово, които да ни водят. (а) Когато няма определена препратка към Писанието, добре е да се запитаме не дали нещото е грешно, а дали безспорно е правилно. Библията казва, например, да „изкупваме времето” (Колосяни 4:5). Нашите дни тук на земята са толкова малко на брой, къси и ценни, съотнесени към вечността, че ние никога не би трябвало да пилеем време в егоистични неща, а да го ползваме само за това, „което е добро и поучително” (Ефесяни 4:29).

(б) Добър тест е да определим дали ние можем честно, с ясно съзнание, да помолим Бог да благослови и употреби определената дейност за Негови собствени добри цели. „Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава” (1 Коринтяни 10:31). Ако ние се съмняваме дали това е угодно на Бог, тогава е по-добре да се откажем. „Всичко, което не става от убеждение, е грях.” (Римляни 14:23). (в) Ние трябва да помним, че нашите тела, както и нашите души, са изкупени и принадлежат на Бог. „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии” (1 Коринтяни 6:19-20). Тази голяма истина трябва да има реална връзка с това, което ние правим и къде ходим с телата си.

(г) Ние трябва да оценяваме действията си не само във връзка с Бог, но също и във връзка с тяхното влияние върху нашето семейство, нашите приятели и други хора изобщо. Дори и определено нещо да не ни наранява нас, ако то влияе зле или афектира върху някой друг, то е грешно. „Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти ... Ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.” (Римляни 14:21; 15:1) (д) Запомнете, накрая, че Исус Христос е нашия Господ и Спасител и нищо друго не би трябвало да има приоритет пред нашето покорство на Неговата воля. Никакъв навик, развлечение или амбиция не трябва да имат прекомерен контрол над нашия живот – само Христос има тази власт. „Всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.” (1 Коринтяни 6:12) „Каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса” (Колосяни 3:17).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разбера дали нещо е грях?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries