settings icon
share icon
Въпрос

Какво Божието царство?

Отговор


Божието царство се споменава често в Евангелията (напр. Марк 1:15; 10:15; 15:43; Лука 17:20) и на други места в Новия Завет (напр. Деяния 28:31; Римляни 14 : 17; 1 Коринтяни 15:50). Царството Божие е синоним на царството небесно. Идеята за Божието царство придобива различни нюанси на значение в различни пасажи от Писанието.

Най-общо казано, Божието царство е управлението на вечния, суверенен Бог над цялата вселена. Няколко пасажа от Писанието показват, че Бог е неоспоримият монарх на цялото творение: „ГОСПОД е поставил престола Си на небето; и Неговото царство владее над всичко. “ (Псалми 103: 19). И както заяви цар Навуходоносор, „Неговото владичество е из род в род. “ (Даниил 4: 3). Всяка съществуваща власт е установена от Бог (Римляни 13: 1). И така, в един смисъл Божието царство включва всичко, което е.

По-сбито, Божието царство е духовно правило в сърцата и живота на онези, които с готовност се подчиняват на Божията власт. Тези, които се противопоставят на Божията власт и отказват да Му се покорят, не са част от Божието царство; за разлика от тях, тези, които признават господството на Христос и с удоволствие се предават на Божието управление в сърцата си, са част от Божието царство. В този смисъл Божието царство е духовно - Исус каза, че Неговото царство не е от този свят (Йоан 18:36) и Той проповядва, че покаянието е необходимо, за да може човек да бъде част от Божието царство (Матей 4:17). Божието царство може да се отъждестви със сферата на спасението, се вижда в Йоан 3: 5–7, където Исус казва, че в Божието царство трябва да се влезе, когато човек се роди отново. Вижте също 1 Коринтяни 6: 9.

Има и друг смисъл, в който Божието царство се използва в Писанието: буквалното управление на Христос на земята през хилядолетието. Данаил каза, че „И в дните на онези царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към друг народ; но то ще строши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека. “ (Даниил 2:44; срв. 7: 13–14), също така много от другите пророци предсказват същото (напр. Авдия 1: 21; Авакум 2:14; Михей 4: 2; Захария 14: 9). Някои богослови наричат бъдещото, открито проявление на царството Божие като „царство на славата“, а настоящото, скрито проявление на царството Божие като „царство на благодатта“. Но и двете проявления са свързани; Христос е установил духовното си царуване в църквата на земята и един ден ще установи физическото си царуване в Йерусалим.

Царството Божие има няколко аспекта. Господ е Владетелят на вселената и затова в този смисъл Неговото царство е универсално (1 Тимотей 6:15). В същото време Божието царство включва покаяние и ново раждане, тъй като Бог управлява в сърцата на Своите деца в този свят подготвяйки ги за следващия. Започнатата работа на земята ще намери своето завършване на небето (вж. Филипяни 1: 6).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво Божието царство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries