settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между Божието царство и Небесното царство?

Отговор


Докато някои вярват, че Божието царство и Небесното царство се отнасят до различни неща, е ясно, че двете фрази се отнасят до същото нещо. Фразата „Божието царство“ се среща 68 пъти в 10 различни новозаветни книги, докато „небесното царство“ се среща само 32 пъти и само в Евангелието на Матей. Въз основа на изключителното използване на фразата от Матей и еврейското естество на евангелието, някои тълкуватели са заключили, че Матей пишел за хилядолетното царство, докато другите новозаветни автори споменавали универсалното царство. Обаче, по-внимателно изучаване на употребата на фразата разкрива, че това е погрешно тълкуване.

Например, като говори за богатия млад управител Христос използва „небесното царство“ и „Божието царство“ взаимозаменяемо. Тогава Исус казал на учениците си: „Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство“ (Матей 19:23). В следващия стих Христос заявява: „При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство“ (стих 24). Исус не прави разлика между двата термина, а изглежда ги счита за синонимни.

Марк и Лука използвали „Божието царство“ докато Матей често използвал „небесното царство“ при паралелни разкази на една и съща притча. Сравнете Матей 11:11-12 с Лука 7:28; Матей 13:11 с Марк 4:11 и Лука 8:10; Матей 13:24 с Марк 4:26; Матей 13:31 с Марк 4:30 и Лука 13:18; Матей 13:33 с Лука 13:20; Матей 18:3 с Марк 10:14 и Лука 18:16; и Матей 22:2 с Лука 13:29. Във всеки премер Матей използвал фразата „небесното царство“, докато Марк и/или Лука използвали „Божието царство“. Ясно, двете фрази се отнасят до едно и също нещо.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между Божието царство и Небесното царство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries