settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за това кога Бог ще ни съди?

Отговор


Има две отделни съдилища. Вярващите ще бъдат съдени пред Христовото съдилище (Римляни 14:10-12). Всеки вярващ ще дава сметка за себе си, а Господ ще съди решенията, които той е взимал – включително тези относно въпросите на съвестта. Този съд не определя спасението, което е само по вяра (Ефесяни 2:8-9), а по-скоро е времето, когато вярващите трябва да дават сметка за живота си в служба на Христос. Нашето положение в Христос е „основата", за която се говори в 1 Коринтяни 3:11-15. Това, което надграждаме над основата, могат да бъдат „злато, сребро, скъпоценни камъни" на добрите дела в името на Христос, покорство и плодотворност – посветена духовна служба за прославяне на Бог и изграждане на църквата. Или това, което сме надградили над основата, могат да бъдат „дърво, сено, слама" на безполезна, незначителна, повърхността дейност без духовна стойност. Христовото съдилище ще разкрие това.

Златото, среброто и скъпоценните камъни в живота на вярващите ще оцелеят през Божия пречистващ огън (стих 13), а вярващите ще бъдат възнаградени въз основа на тези добри дела – колко вярно сме служили на Христос (1 Коринтяни 9:4-27), колко добре сме били покорни на Великото поръчение (Матей 28:18-20), колко победоносни сме били над греха (Римляни 6:1-4), колко добре сме контролирали езиците си (Яков 3:1-9), т.н. Ще трябва да даваме сметка за действията си, дали те са били наистина показателни за нашето състояние в Христа. Огънят на Божия съд напълно ще изгори „дървото, сеното и сламата" на изговорените думи и извършените действия, които нямат вечна стойност. „И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога" (Римляни 14:12 ).

Вторият съд е този за невярващите, които ще бъдат съдени пред Съда на големия бял престол (Откровение 20:11-15). Този съд също не определя спасението. Всеки пред Големия бял трон е невярващ, който е отхвърлил Христос в живота и следователновече е обречен на огненото езеро. Откровение 20:12 казва, че невярващите ще бъдат „съдени според делата си по написаното в книгите." Тези, които са отхвърлили Христос като Господ и Спасител, ще бъдат съдени само въз основа на техните дела, а тъй като Библията ни казва, че „човек не се оправдава чрез дела по закона" (Галатяни 2:16), те ще бъдат осъдени. Никакъв брой добри дела и спазването на Божиите закони не може да бъде достатъчно, за да изкупят греха. Всички техни мисли, думи и действия ще бъдат съдени според Божия съвършен стандарт и ще бъдат осъдени като недостатъчни. Няма да има възнаграждение за тях, а само вечно осъждане и наказание.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за това кога Бог ще ни съди?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries