settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Христовото съдилище?

Отговор


Римляни 14:10-12 гласи, „Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище... и тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.” 2 Коринтяни 5:10 ни казва, „Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.” В контекста и на двата стиха е ясно, че те се отнасят за християните, не за невярващите. Христовото съдилище, следователно, включва вярващи, които дават отчет за живота си пред Христос. Христовото съдилище не решава спасението; то беше установено чрез Христовата жертва наместо нас (1 Йоан 2:2) и нашата вяра в Него (Йоан 3:16). Всички наши грехове са простени и ние никога няма да бъдем осъдени заради тях (Римляни 8:1). Ние не трябва да гледаме на Христовото съдилище като Бог, Който ни съди за нашите грехове, а по-скоро като Бог, Който ни възнаграждава за живота ни. Да, както казва Писанието, ние ще трябва да даваме отчет за живота си. Част от това със сигурност е отговаряне за греховете, които сме извършили. Въпреки това, това няма да е главния фокус на Христовото съдилище.

При Христовото съдилище вярващите ще бъдат възнаградени за това колко вярно са служили на Христос (1 Коринтяни 9:4-27; 2 Тимотей 2:5). Нещата, за които ще бъдем съдени, са до колко сме били покорни на Великото поръчение (Матей 28:18-20), до колко сме били победоносни над греха (Римляни 6:1-4), до колко добре сме контролирали езика си (Яков 3:1-9) и т.н. Библията говори за вярващи, които получават венци за различни неща въз основа на това колко вярно са служили на Христос (1 Коринтяни 9:4-27; 2 Тимотей 2:5). Различните венци са описани в 2 Тимотей 2:5; 2 Тимотей 4:8; Яков 1:12; 1 Петрово 5:4 и Откровение 2:10. Яков 1:12 е добро обобщение на това как ние трябва да мислим за Христовото съдилище, „Блажен онзи човек, който издържа изпитня; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Христовото съдилище?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries