settings icon
share icon
Въпрос

Бил ли е Йоан Кръстител действително превъплътеният Илия?

Отговор


Матей 11:7–14 заявява: „Исус почна да казва на народа за Йоана: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюлявана? Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе." Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него. А от дните на Йоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоана; и, ако искате до го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде." Тук Исус цитира от Малахия 3:1, където пратеникът се явява пророческа фигура, която ще се появи. Според Малахия 4:5 този пратеник е „пророк Илия", когото Исус определя като Йоан Кръстител. Това означава ли, че Йоан Кръстител е превъплътеният Илия? Изобщо не.

Първо, първоначалните слушатели на Исус (и първоначалните читатели на Матей) никога не биха възприели Исусовите думи като отнасящи се към превъплъщение. Освен това Илия не бил умрял; той бил отнесен на небето във вихър на огнена колесница (4 Царе 2:11). В аргументите в полза на превъплъщение (или възкресение) на Илия този момент не се отчита. В най-добрия случай пророчеството за „идването" на Илия би било разглеждано като физическото завръщане на Илия на земята от небето.

Второ, в Библията ясно е записано, че Йоан Кръстител е наречен „Илия", защото дошъл в „духа и силата на Илия" (Лука 1:17), а не защото бил Илия в буквален смисъл. Йоан Кръстител е новозаветният предтеча, който показва пътя за пристигането на Господ, точно както Илия изпълнявал тази роля в Стария Завет (и може отново в бъдеще – вижте Откровение 11).

Трето, самият Илия се явява заедно с Мойсей при преображението на Исус след смъртта на Иоан Кръстител. Това не би се случило, ако Илия беше променил личността си в личността на Йоан (Матей 17:11–12).

Четвърто, Марк 6:14–16 и 8:28 показват, че и народът, и Ирод правели разлика между Йоан Кръстител и Илия.

Накрая, доказателство, че Йоан Кръстител не бил превъплътеният Илия, идва от самия Йоан. В първата глава на евангелието на апостол Йоан той определя себе си като пратеникът от Исая 40:3, а не като Илия от Малахия 3:1. Йоан Кръстител отива дотам, че изрично отрича, че е Илия (Йоан 1:19–23).

Йоан направил за Исус това, което Илия трябвало да направи за идването на Господ, но не бил превъплътеният Илия. Исус определил Йоан Кръстител като Илия, докато Йоан Кръстител отхвърлил това определяне. Как съвместяваме тези две учения? Има една ключова фраза в Исусовото определяне на Йоан Кръстител, която не бива да се пренебрегва. Той казва: „ако искате до го приемете, тоя е Илия". С други думи, определянето на Йоан Кръстител като Илия не се основава на това, че той е действителният Илия, а на отклика на народа за неговата роля. За тези, които искали да вярват в Исус, Йоан Кръстител функционирал като Илия, тъй като те вярвали в Исус като Господ. За религиозните водачи, които отричали Исус, Йоан Кръстител не изпълнявал тази функция.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бил ли е Йоан Кръстител действително превъплътеният Илия?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries