settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява джайнизмът?

Отговор


Джайнизмът е започнал през 6-ти век като реформистко движение в индуизма. Той се основава на ученията на своя създател Махавира. Вярвайки, че живот на себеотрицание е пътят за постигане на „просветление", Махавира бродел гол и ням из Индия в продължение на 12 години като понасял страдания и оскърбления. След това той придобил ученици като проповядвал своята новооснована вяра. Махавира остро се противопоставял на идеята да се признава или да се почита върховно същество. Въпреки че Махавира отричал, че съществува какъвто и да е Бог или богове, които да бъдат почитани, той, както други религиозни водачи, бил обожествяван от своите по-късни последователи. Той бил наименуван 24-тия Тиртханкар, последният и най-велик от съществата спасители. Според джайнистките писания Махавира слязъл от небето, не е извършил никакъв грях и чрез медитация се освободил от всички земни желания.

Джайнизмът е религия на крайния легализъм, тъй като човек постига собственото си спасение само чрез пътя на аскетизма (строго себеотрицание). В тази религия няма свобода, а само правила, основно Петте Велики Клетви, отричане от: 1) убийство на живи същества, (2) лъжа, (3) алчност, (4) сексуално удоволствие и (5) светски придобивки. Трябва напълно да се избягват жените, тъй като се счита, че те са причината за всички видове зло.

Като всяка лъжерелигия джайнизмът е несъвместим с библейското християнство. Първо, Библията осъжда поклонението на всеки друг бог освен Йехова, истинският и жив Бог. „Аз съм Господ, твоят Бог… Да нямаш други богове освен мене" (Изход 20:2,3). „Аз съм Господ, и няма друг; Няма бог освен Мене" (Исая 45:5). Махавира изобщо не бил бог, а човек. Както всички хора той се родил, съгрешил и умрял. Той не достигнал безгрешно съвършенство. Само един Човек живял съвършено, Господ Исус Христос, който „е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях" (Евреи 4:15).

Второ, Библията казва ясно, че следването на законите и ученията, дори тези от истинския и жив Бог никога няма да има доведе до праведност, необходима за спасение. „Човек не се оправдава чрез дела по закона" (Галатяни 2:16). Библията учи, че спасението е по благодат чрез вяра в пролятатата кръв на Исус Христос (Ефесяни 2:8-9), който понесъл нашия грях на кръста, така че ние можем да понесем Неговата праведност. „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога" (2 Коринтяни 5:21). Исус облекчил товарите на хората, докато джайнизмът само прибавя към тях.

Накрая, две от „великите клетви" на джайнизма пряко противоречат на разкритото Божие Слово. Докато избягването на алчността, лъжата и светските придобивки е похвално, избягването на сексуално удоволствие, ако се доведе до крайност, би било краят на човечеството. За да осигури продължението на човешките поколения на земята, Бог ни дал дара на сексуалните импулси. В рамките на святия брак сексуалният импулс намира своето пълно удовлетворение и бъдещето на нашия вид е осигурено (Битие 1:28, 2:24, 9:1). В допълнение, една от догмите на джайнизма е ахимса – забраната за поемане на живот в каквато и да е форма. Това пряко противоречи както на Стария така и на Новия Завет, където Бог дал на човечеството животните за храна (Левит 11 и Деяния 10).

Както всички лъжерелигии джайнизмът е друга лъжа от Сатаната, чието желание е да ни впримчи в система, която съсредоточава вниманието ни върху себе си, обръщането навътре на умовете и душите ни в опит да направим себе си ценни чрез себеотрицание и спазването на правилата. Исус ни е заповядал да умрем за себе си, да живеем за Него и чрез Него – за другите. Неуспехът на джайнизма да прогресира много извън определени области на Индия говори за факта, че той не посреща универсална човешка нужда. Това е в ярък контраст с Исус Христос, чието въздействие е универсално.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява джайнизмът?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries