settings icon
share icon
Въпрос

Личност ли е Бог?

Отговор


Да, Бог е личност. Но когато казваме, че Бог е „личност", нямаме предвид, че Той е човешко същество. Имаме предвид, че Бог притежава „личност" и че Той е рационално Същество със самосъзнание. Богословите често определят личността като „индивидуално същество с ум, чувства и воля". Бог определено има интелект (Псалом 139:17), чувства (Псалом 78:41) и воля (1 Коринтяни 1:1). Затова, да, Бог е личност.

Никой не се съмнява в личностността на човека, а човекът е направен по Божи образ (Битие 1:26–27). Навсякъде в Библията личните местоимения Той, Него и Негов са използвани за Бог.

Библията учи, че Бог съществува в три Лица: Отец, Син и Светия Дух. Триединството на Бог е трудна за разбиране идея, но доказателството се намира в Библията. В Исая 48:16 и 61:1 Синът говори докато споменава Отеца и Светия Дух , (вижте Лука 4:14–19). Матей 3:16–17 описва кръщението на Исус. Бог Светият Дух слиза върху Бог Сина докато Бог Отецът провъзгласява Своето благоволение в Сина. Матей 28:19 и 2 Коринтяни 13:14 също говорят за трите различни Лица в Троицата.

Бог Отец е Личност с ум (Исая 55:8–9), чувства (Псалом 78:40) и воля (1 Петрово 2:15). Бог Син е Личност с ум (Лука 2:52), чувства (Йоан 11:35) и воля (Лука 22:15). Бог Светият Дух е Личност с ум (Римляни 8:27), чувства (Ефесяни 4:30) и воля (Галатяни 5:17). Всичките три Лица на Троицата притежават всичките качества на Бог (Йоан 6:37-40; 8:17-25; Колосяни 1:13-20; Псалом 90:2; 139:7–10; Йов 42:2; 1 Коринтяни 2:9–11; Евреи 9:14).

Бог показва Своята личностна природа в това, че изразява гняв (Псалом 7:11), смее се (Псалом 2:4), има състрадание (Псалом 135:14), обича (1 Йоаново 4:8), мрази (Псалом 11:5), учи (Йоан 14:26), укорява (Йоан 16:8) и води (Римляни 8:14). Всички тези действия означават, че Бог е личност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Личност ли е Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries