settings icon
share icon
Въпрос

Грях ли са натрапчивите мисли? Грях ли са спонтанните, насилствените, сексуалните или богохулните мисли?

Отговор


Почти всеки, в един или друг момент, е бил обект на натрапчиви мисли. Тези неволни, нежелани образи, фрази или импулси са изключително чести. Спонтанните и натрапчиви мисли за насилие над деца или животни, неподходящ сексуален контакт и богохулство могат да бъдат изключително обезпокоителни и дори да накарат някои да се съмняват в спасението си. Но дали са грях?

Бог не се изненадва от натрапчивите мисли. Той познава всичките ни мисли – умишлени и други (Псалм 139:2). Той също така познава немощта на човешкия ум – „Господ знае, че човешките мисли са лъх. “ (Псалм 94:11). Един от най-големите страхове от натрапчивите богохулни мисли е, че Бог няма да прости. Бог знае, че нечестивият ще богохулства (Псалм 10:4), но Той винаги е готов да прости – „Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният – помислите си, нека се обърне към ГОСПОДА и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. ” (Исая 55:7). Освен това Бог добре знае разликата между убежденията на злото сърце и мимолетната мисъл на някой, който Го познава и следва (1 Летописи 28:9). „ Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. “ ( Евреи 4:12).

Бог ни е дал инструменти за борба с натрапчивите мисли. Псалм 139:23-24 ни насърчава да подчиним сърцата и мислите си на Бог. Той може да определи дали има нещо вредно в нас, с което трябва да се справим. Ако мислите наистина са неволеви и спонтанни, 2 Коринтяни 10:3-5 обяснява какво да правим по-нататък: „Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме.

Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.

Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. ” Богохулните, вредни и девиантни мисли и наклонности са част от духовната война и ние се нуждаем от Божията помощ, за да се борим с тях. Чрез изучаване на Писанието, потвърждаване на истината в умовете ни и запомняне на Библията, можем значително да намалим или дори да победим натрапчивите мисли – „Сред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми. “ (Псалм 94:19).

Натрапчивите мисли не са непременно грях — дори и богохулните. Нашите умове са слаби и лесно се влияят от света около нас. Но умишлено да се излагаме на богохулство, насилие и други злини би могло да бъде грях. Колкото повече се обграждаме със светски неща, толкова повече светът ще нахлуе в мислите ни. Вместо това трябва да се концентрираме върху почтените, истинските и чистите такива(Филипяни 4:8). Ако се изпълним с добро, Бог ще ни благослови: „Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; а се наслаждава в закона на ГОСПОДА и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява. ” (Псалм 1:1–3).

Понякога натрапчивите мисли могат да бъдат повече от духовни. Ако запомнянето на Писанието и молитвата не намаляват значително вредните мисли и наклонности, собствената химия на тялото ни е вероятната причина. Натрапчивите мисли са симптом на обсесивно-компулсивно разстройство, следродилна депресия и разстройство с дефицит на вниманието, наред с други неща. Точно както Бог е предоставил обучени специалисти, които да съветват по духовни въпроси, Той ни е предоставил лекари и съветници, които да помагат с физическите въпроси. Ако натрапчивите мисли станат особено изтощителни, вероятно означава, че „вечният път“ (Псалм 139:24) може да изисква смирението, да поискате помощ.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Грях ли са натрапчивите мисли? Грях ли са спонтанните, насилствените, сексуалните или богохулните мисли?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries