settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за почтеността?

Отговор


В Стария завет еврейската дума, преведена като "почтеност", означава "състояние без недостатък, пълнота, съвършенство, искреност, здравина, правота, цялост". В Новия завет думата означава "честност и придържане към модел на добри дела".

Исус е идеалният пример за честен човек. След като е кръстен, Той отива в пустинята, за да пости четиридесет дни и нощи, през което време Сатана идва при Него в момент, когато е най-слаб, за да се опита да наруши Неговата почтеност и да Го изкуши. Исус е бил едновременно напълно човек и напълно Бог и е бил изкушаван по всички начини, по които и ние сме изкушавани, но никога не е съгрешил (Евреи 4:15); Това е определението за почтеност и цялостност. Исус е единственият човек, който някога е бил без недостатък, съвършен, напълно правдив и винаги показващ образец на добри дела.

Християните са призовани да бъдат като Исус. В Христос ние сме нови творения и можем да се считаме без недостатък пред Бога (2 Коринтяни 5:17, 21; Ефесяни 1:4-8). В Христос в нас действа и Светият Дух, който ни освещава и ни прави повече като Исус (Римляни 8:29; 2 Коринтяни 3:18).

Ние също така трябва да се стремим да изработваме "…спасението си със страх и трепет.

Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.” (Филипяни 2:12–13).

Благодарение на Божията сила ние ставаме все по-честни хора. Призвани сме да се подчиняваме на Бога и по този начин да бъдем хора с безкомпромисен морал и почтеност. Християните трябва да са тези, които се придържат към истината и които вършат добри дела.

"Почтеност" в съвременния свят означава морална неподкупност. Християните трябва да са тези, които не могат да бъдат подкупени или компрометирани, защото служат на Бога, а не на хора (Колосяни 3:17, 23; Деяния 5:29). Ние трябва да бъдем хора, които държат на думата си (Матей 5:27; Яков 5:12). Трябва да обичаме хората около нас както с думи, така и с дела (1 Йоан 3:17-18; Яков 2:17-18; Ефесяни 4:29). Призвани сме да вярваме в Бога и следователно да Го следваме във всичките си пътища (Йоан 6:19; 15:1-17). Животът ни трябва да съответства на вярата ни в Бога и да изразява убеждение че Неговите пътища са най-добри (Притчи 3:5-6).

Истинско предизвикателство е да живеем почтено в свят, в който корумпираните успяват, а да не говорим и за битката ни със собствената ни греховна природа. Тексътът в 1 Петрово 3:13-18, обаче, ни насърчава така: „И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“. А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;” Да живеем почтено означава да следваме примера на Христос. Ние можем да живеем истински почтено само чрез Неговата сила, която Той милостиво и щедро дава на всички, които са Негови (Йоан 16:33; Филипяни 1:6; Ефесяни 1:13-14).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за почтеността?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries