settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за несправедливостта?

Отговор


Библията има какво да каже по въпроса за несправедливостта. Знаем, че Бог е за справедливостта; знаем, че Той е против несправедливостта, дори в най-основните неща. Авторът на Притчи споменава това: "Различни грамове са мерзост за Господа и неверните везни не са добри." (Притчи 20:23). Справедливостта е основополагаща за Божия престол (Псалм 89:14) и Бог не одобрява пристрастието, независимо дали става дума за везни или за несправедлива правна система (Левит 19:15; Яков 2:8-9). Има и много други стихове, както в Стария, така и в Новия завет, които ни дават представа за Божието отвращение от несправедливостта (2 Летописи 19:7; Йов 6:29; 11:14; Притчи 16:8; Езекиил 18:24; Римляни 9:14).

Исая живее във време, когато Юда се бори под тежестта на несправедливостта: "Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч; защото истината падна на площада и правотата не може да влезе. Да! Истината я няма и който се отклонява от злото, става плячка; и Господ видя и Му стана неугодно, че нямаше правосъдие;" (Исая 59:14-15). Божието послание към тях е просто: "Научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата." (Исая 1:17). По-късно Бог им казва да "развържат несправедливите окови" (Исая 58:6; срв. Псалм 82:3), като посочва, че несправедливостта е форма на робство и потисничество.

В посланието на ап. Яков виждаме по-ясно Божието сърце по отношение на несправедливостта. Бог не е дребнав или обсебващ. Той не цени справедливостта само заради това, че трябва да има ред. Става дума за по-дълбоки проблеми. В Яков 2 се разглежда въпроса за пристрастността. Яков говори на група вярващи, които са съдили хората в тяхното събрание според социалното им положение. В човешкото сърце несправедливостта е признак на пристрастие, осъдителност и липса на любов. Когато се стремим да бъдем праведни според собствената си човешка мярка, неизменно забравяме Божията мярка: съвършенството. Всичко, което е по-малко от съвършенство, за Бога е неуравновесена везна.

Поради грехопадението всеки човек е несправедлив. Ние вършим много несъответстващи неща. Правим грешки, правим и казваме неща, които са напълно противоречиви. Както казва Яков: "ние всички в много неща грешим" (Яков 3:2). Несправедливостта прониква в живота ни, тъй като съдим несправедливо и преценяваме другите към различен стандарт, отколкото самите ние сме готови да спазваме.

Единственият начин наистина да избегнем несправедливостта е първо да приемем, че Бог е съвършено справедлив, а хората са изначално несправедливи, т.е. по-малко от съвършени, и след това да приемем Божията праведност (1 Йоан 1:5-9). Само когато вече не се интересуваме от това да направим себе си праведни, можем да се доверим на Този, Който оправдава нечестивите (Римляни 4:5). Тогава, като Божии деца, ще можем ясно да видим как да се борим с несправедливостта около нас с милосърдно отношение (Михей 6:8; Яков 1:27).

Исус е напълно справедлив; в Него изобщо няма несправедливост. Благодарение на Своето съвършенство Исус може да осигури истинска справедливост. Всъщност "Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички," (Йоан 5:22). Очакваме с нетърпение времето, когато праведността и справедливостта ще бъдат в реда на нещата и несправедливостта ще бъде прогонена завинаги: "Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда, отсега и довека. Ревността на Господа на Силите ще извърши това." (Исая 9:7).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за несправедливостта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries