settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за нелегалната имиграция?

Отговор


Римляни 13:1-7 пределно ясно ни разкрива, че Бог очаква да се подчиняваме на законите на управниците. Единственото изключение от това е, когато законът на управниците те кара да не се подчиниш на Божия заповед (Деяния 5:29). Нелегалната имиграция е нарушаване на държавен закон. В Писанието няма нищо, което противоречи на народа да има имиграционни закони. Следователно незаконното влизане в друга страна е грях, разбунтуване против Бог.

Нелегалната имиграция определено е противоречив въпрос днес в Съединените щати (и някои други страни). Някои спорят, че имиграционните закони са нечестни, несправедливи и дори дискриминационни като дават оправдание на хората да имигрират нелегално. Обаче, Римляни 13:1-7 не дава никакво разрешение да се нарушава закон, само защото той е несправедлив. Отново, въпросът не е справедливостта на закона. Единствената библейска причина да се наруши държавен закон е, ако законът нарушава Божието Слово. Когато Павел написал Книгата Римляни, той бил под властта на Римската империя, управлявана от може би най-злия от всички римски императори, Нерон. При неговото управление имало много закони, които били нечестни, несправедливи и/или очевидно зли. Но все пак Павел напътствал християните да се подчиняват на управниците.

Нечестни или несправедливи са имиграционните закони на Съединените щати? Някои мислят така, но не това е въпросът. Всички развити страни в света имат имиграционни закони, някои по-строги отколкото в САЩ. Няма нищо в Библията, което да забранява на страните да имат напълно отворени или напълно затворени граници. Римляни 13:1-7 дава също власт на управниците да наказват закононарушителите. В правомощията на държавата е да определи дали наказанието да бъде затвор и/или депортиране или дори нещо по-строго.

Огромного мнозинство от нелегални имигранти в Съединените щати са дошли с цел да осигурят на своите семейства по-добър живот и да избягат от бедността. Това са добри цели и мотиви. Обаче, не е библейско да се нарушава закон, за да се постигне нещо „добро". Грижата за бедните, сираците и вдовиците е нещо, което Библията ни заповядва да вършим (Галатяни 2:10; Яков 1:27; 2:2-15). Обаче, библейският факт, че трябва да се грижим за нещастните, не означава, че трябва да нарушаваме закон като го правим. Следователно подпомагането, улесняването и/или насърчаването на нелегалната имиграция е нарушаване на Божието Слово. Тези, които се стремят да имигрират в друга страна, трябва винаги да се подчиняват на имиграционните закони на тази страна. Въпреки че това може да причини отлагания и разочарования, тези причини не дават правото на човек да нарушава закона.

Какво е библейското решение за нелегалната имиграция? Просто…не я извършвайте; подчинявайте се на законите. Ако неподчинението не е библейска възможност, какво може да се направи относно несправедлив имиграционен закон? Напълно в правата на гражданите е да се стремят да променят имиграционните закони. Ако вашето убеждение е, че имиграционният закон е несправедлив, направете всичко, което е законно и във вашата сила, за да се промени закона: молете се, отправяйте петиции, гласувайте, протестирайте мирно, т.н. Като християни ние трябва да сме първите, които се стремят да променят всеки несправедлив закон. Същевременно трябва също да демонстрираме подчинението си на Бог чрез подчинението си на правителството, което Той е поставил с властта си над нас.

„Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел, било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци; като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги" (1 Петрово 2:13–16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за нелегалната имиграция?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries