settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за правата на човека?

Отговор


Всяко честно изследване на Библията трябва да признае, че човекът, като специално Божие творение, е благословен с определени "човешки права". Всеки истински изследовател на Библията ще бъде насърчаван към идеали като равенство, справедливост и добронамереност. В Библията се казва, че човекът е създаден по Божий образ и подобие (Битие 1:27). Поради това човекът има определено достойнство и му е дадено господство над останалото творение (Битие 1:26).

Божият образ в човека означава също, че убийството е най-отвратителното престъпление. "Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото Бог направи човека по Своя образ." (Битие 9:6). Строгостта на наказанието подчертава тежестта на престъплението. Мойсеевият закон е пълен с примери за това как Бог очаква всеки човек да бъде третиран хуманно. Десетте заповеди съдържат забрани за убийство, кражба, алчност, прелюбодейство и лъжесвидетелстване. Тези пет закона насърчават етичното отношение към нашите ближни. Други примери в Закона включват заповедите за добро отношение към имигрантите (Изход 22:21; Левит 19:33-34), за грижа за бедните (Левит 19:10; Второзаконие 15:7-8), за предоставяне на безлихвени заеми на бедните (Изход 22:25) и за освобождаване на всички наемни работници на всеки петдесет години (Левит 25:39-41).

Библията учи, че Бог не прави разлика и не проявява пристрастие (Деяния 10:34). Всеки човек е Негово уникално творение и Той обича всеки един от нас (Йоан 3:16; 2 Петрово 3:9). "Богат и сиромах се срещат. Господ е Създателят на всички тях" (Притчи 22:2). На свой ред Библията учи, че християните не трябва да дискриминират въз основа на раса, пол, културен произход или социално положение (Галатяни 3:28; Колосяни 3:11; Яков 2:1-4). Ние трябва да бъдем добри към всички (Лука 6:35-36). Библията отправя строги предупреждения да не се възползваме от бедните и потиснатите. "Който угнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почит към Него." (Притчи 14:31).

Вместо това Божиите хора трябва да помагат на всеки, който е в нужда (Притчи 14:21; Матей 5:42; Лука 10:30-37). През цялата история повечето християни са разбирали своята отговорност да помагат на своите ближни. Много болници и сиропиталища в нашия свят са основани от именно от загрижени християни. Много от големите хуманитарни реформи в историята, включително премахването на насилието, са били направени под ръководството на мъже и жени християни, търсещи справедливост.

Днес християните продължават да се борят с нарушенията на човешките права и за насърчаване на благосъстоянието на всички хора. Докато проповядват Евангелието по света, те копаят кладенци, засаждат посеви, дават дрехи, раздават лекарства и осигуряват образование на нуждаещите се. Това е така, защото това е правилно.

От друга страна, може да се каже, че християнинът няма свои собствени "права", защото е предал живота си на Христос. Христос "притежава" вярващия. "... вие не сте свои си; вие сте били купени с цена ..." (1 Коринтяни 6:19-20). Но Божията власт над нас не отрича Божия образ в нас. Нашето подчинение на Божията воля не отменя Божията заповед "Да възлюбиш ближния си, както себе си." (Матей 22:39). Всъщност ние служим на Бога най-много, когато служим на другите (Матей 25:40).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за правата на човека?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries