settings icon
share icon
Въпрос

Какво е значението на "осанна" във висините?

Отговор


Фразата "Осанна във висините" се появява само два пъти в Библията - веднъж в Матей и веднъж в Марк, по време на триумфалното влизане на Исус в Йерусалим. Хората са се събрали около портата и гледат как Исус влиза в града, празнуват и викат: ""Осанна на Давидовия Син! Благословен, Който иде в Господнето име! Осанна във висините!" (Матей 21:9). В Марк 11:10 е записано, че тълпата казва: ""Благословено царство на баща ни Давид, което иде; осанна във висините!" Другият превод превежда техния вик като "Осанна във висините на небето!"

Думата "осанна" идва от еврейска дума, която означава "спаси сега" или "спаси ни, молим те". Първата дума от Псалм 118:25 е howosiah-na, преведена като "Спаси ни!" и употребата на тази дума от тълпата при триумфалното влизане е значителна - особено когато размахват палмови клонки (Псалм 118 е свързан с Празника на скинията). Като казват "осанна", докато Исус преминава през портите на Йерусалим, и споменават Давид и Давидовото царство, евреите признават Исус за свой Месия. Юдеите са чакали дълго време изпълнението на Давидовия завет (2 Царе 7; 1 Летописи 17:11-14; 2 Летописи 6:16) и техните възгласи "осанна във висините" показват надеждата, че техният Месия най-накрая е дошъл, за да установи Божието царство тогава и там (вж. Лука 19:11).

Като казва "във висините", тълпата призовава небесната благословия върху тях и спасението, което носи Месията. Фразата повтаря и песента на ангелите в Лука 2:14: "Слава на Бога във висините." Ако перифразираме виковете на тълпата: "Спаси ни Месия наш, който идваш да изпълниш Божията мисия! Спаси ни, умоляваме те, като заемеш законния си престол и разпростреш небесното спасение върху нас!"

За съжаление, спасението, което хората в Йерусалим искат в онзи ден, е политическо, а не духовно. Те се интересуваха само от временно, светско изпълнение на месианските пророчества. Избрали са да не видят пророчествата, според които Месията ще бъде "човек на скърбите", който ще понесе мъките на Своя народ и ще бъде съкрушен за греховете му. Неговото гонение и смърт са ясно предсказани в Исая 53. Да, Исус беше Месията, когото те чакаха, и Той прие техните възгласи "осанна във висините". Той наистина беше Емануил, Бог с нас (Исая 7:14). Но политическото завоевание и окончателното изпълнение на Давидовия завет трябва да изчака до второто пришествие (Деяния 1:11; Захария 14:4; Матей 24:30; Тит 2:13). Преди Исус да може да се погрижи за политическите проблеми на Своя народ, Той трябва да се погрижи за проблема с греха.

Докато хората викаха "осанна във висините", те не знаеха какво ще означава това в действителност. Исус беше дошъл да спаси (Лука 19:10), но не по начина, по който те желаеха."И без проливане на кръв няма опрощение" (Евреи 9:22). На техния вик за спасение и на искането им Той да дойде "сега" беше отговорено с кръста. Бог осигури духовно спасение от робството на греха, откупено на висока цена от Господ Исус. Но благословените резултати от това спасение се простират във вечността и далеч надхвърлят всички временни ползи, които бихме могли да изпитаме в този свят.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е значението на "осанна" във висините?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries