settings icon
share icon
Въпрос

Каква е надеждата на християнина?

Отговор


Повечето хора разбират надеждата като пожелание, като например: "Надявам се нещо да се случи". Но Библията не разбира това като надежда. Библейското определение за надежда е "уверено очакване". Надеждата е твърда увереност по отношение на неща, които са неясни и неизвестни (Римляни 8:24-25; Евреи 11:1, 7). Надеждата е основен компонент от живота на праведните (Притчи 23:17-18). Без надежда животът губи смисъла си (Плачове 3:18; Йов 7:6), а в смъртта няма надежда (Исая 38:18; Йов 17:15). На праведните, които се уповават или възлагат надеждата си на Бога, ще бъде помогнато (Псалм 28:7) и те няма да бъдат посрамени, засрамени или разочаровани (Исая 49:23). Праведните, които имат тази твърда надежда в Бога, имат голяма увереност в Божията закрила и помощ (Йеремия 29:11) и са свободни от страх и безпокойство (Псалм 46:2-3).

Новозаветната идея за надеждата е признанието, че в Христос се намира изпълнението на старозаветните обещания (Матей 12:21; 1 Петрово 1:3). Християнската надежда се корени във вярата в божественото спасение в Христос (Галатяни 5:5). Надеждата на християните се осъществява чрез присъствието на обещания Свети Дух (Римляни 8:24-25). Тя е бъдещата надежда за възкресението на мъртвите (Деяния 23:6), обещанията, дадени на Израил (Деяния 26:6-7), изкуплението на тялото и на цялото творение (Римляни 8:23-25), вечната слава (Колосяни 1: 27), вечния живот и наследството на светиите (Тит 3:5-7), завръщането на Христос (Тит 2:11-14), преобразяването в подобие на Христос (1 Йоан 3:2-3), Божието спасение (1 Тимотей 4:10) или просто Самия Христос (1 Тимотей 1:1).

Това благословено бъдеще е сигурно гарантирано чрез обитаването на Духа (Римляни 8:23-25), Христос в нас (Колосяни 1:27) и възкресението на Христос (1 Коринтяни 15:14-22). Надеждата се поражда от устояването в страданието (Римляни 5:2-5) и е вдъхновение за издръжливостта (1 Солунци 1:3; Евреи 6:11). Онези, които се надяват на Христос, ще Го видят издигнат в живота и в смъртта (Филипяни 1:20). Твърдите обещания от Бога ни дават надежда (Евреи 6:18-19) и ние можем да се хвалим с тази надежда (Евреи 3:6) и да проявяваме голяма смелост във вярата си (2 Коринтяни 3:12). От друга страна, за онези, които не се уповават на Бога, се казва, че са без надежда (Ефесяни 2:12; 1 Солунци 4:13).

Заедно с вярата и любовта, надеждата е трайна добродетел на християнския живот (1 Коринтяни 13:13), а любовта произлиза от надеждата (Колосяни 1:4-5). Надеждата поражда радост и мир у вярващите чрез силата на Светия Дух (Римляни 12:12; 15:13). Ап. Павел отнася апостолското си призвание към надеждата за вечна слава (Тит 1:1-2). Надеждата в завръщането на Христос е главният фактор за това, вярващите да се очистят още в този живот (Тит 2:11-14, 1 Йоан 3:3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е надеждата на християнина?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries