settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да почитам баща си и майка си?

Отговор


Да почиташ баща си и майка си означава да изразяваш уважение на думи и на дело и да имаш вътрешна нагласа на почит към тяхната позиция. Гръцката дума за почит означава „да тача, да ценя високо.” Почитта е да изпитваме уважение не само заради заслугата, но също и заради позицията. Например, някои българи може да не са съгласни с решенията на президента, но въпреки това трябва да уважават неговата позиция като ръководител на тяхната страна. По същия начин децата от всички възрасти трябва да почитат своите родители, независимо дали техните родители „заслужават” почит.

Бог ни призовава да почитаме майка си и баща си. Той цени толкова много почитта към родителите, че я включва в Десетте заповеди (Изход 20:12) и отново в Новия Завет: „Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. "Почитай баща си и майка си" (което е първата заповед с обещание), "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята” (Ефесяни 6:1-3). Да почиташ родителите е единствената заповед в Писанието, която обещава като награда дълъг живот. Тези, които почитат своите родители, са благословени (Еремия 35:18-19). В контраст на това, хората, които имат „извратен ум” и тези, които живеят безбожно през последните дни, се характеризират от непокорство към родителите (Римляни 1:30; 2 Тимотей 3:2).

Най-мъдрият човек, Соломон, призовава децата да уважават своите родители (Притчи 1:8; 13:1; 30:17). Дори вече да не сме пряко под тяхната власт, колкото и да сме пораснали, Божията заповед да почитаме своите родители винаги остава в сила за нас. Дори Исус, Божият Син, се покоряваше на земните Си родители (Лука 2:51) и на Своя Небесен Отец (Матей 26:39). По примера на Христос ние също трябва да се отнасяме към своите родители така, както се обръщаме с почит към нашия небесен Отец (Евреи 12:9; Малахия 1:6).

Очевидно ни се заповядва да почитаме своите родители, но как? Да ги почитаме с дела и с отношение (Марк 7:6). Да почитаме техните неизречени и изречени желания. „Мъдрият син слуша бащината си поука, а присмивателят не внимава в изобличение” (Притчи 13:1). В Матей 15:3-9 Исус напомни на фарисеите Божията заповед да почитат баща си и майка си. Те се покоряваха на буквата на закона, но бяха добавили свои собствени традиции, които практически вземаха връх над закона. Макар да почитаха своите родители на думи, техните действия показваха истинския им мотив. Почитта е нещо повече от думи. Думата „почит” в този пасаж е глагол и, като такъв, изисква правилно действие.

Трябва да се стремим да почитаме своите родители по същия начин, както се стремим да прославим Бога – в своите мисли, думи и действия. За едно малко дете покорството пред родителите върви ръка за ръка с това да ги почита. Това включва да ги слуша, да се вслушва в техните думи, да се покорява на техния авторитет. Когато децата пораснат, покорството, което са научили като деца, ще им послужи добре да почитат другите власти като държавата, полицията и работодателите.

Макар да сме задължени да почитаме родителите, това не означава да подражаваме на тези от тях, които са нечестиви (Езекиил 20:18-19). Ако един родител наставлява детето си да направи нещо, което ясно противоречи на Божиите заповеди, това дете трябва да се покори на Бога, а не на своите родители (Деяния 5:28).

Почитта поражда почит. Бог няма да почете тези, които не почитат Неговата заповед да уважават своите родители. Ако желаем да сме угодни на Бог и да бъдем благословени, трябва да почитаме своите родители. Това не е лесно, и не винаги е приятно, и със сигурност не можем да го направим със собствени сили. Но почитта е сигурен път към нашата цел в живота – да прославим Бога. „Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа” (Колосяни 3:20).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да почитам баща си и майка си?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries