settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да почитаме Бог?

Отговор


Откровение 4:10–11 описва сцена в рая: „двадесетте и четири старци падат пред седещия на престола, … и полагат короните си пред престола, казвайки: Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила…" Думите, преведени „слава" и „почит", са тясно свързани и често се използват като взаимозаменяеми в Библията. Но между тях има тънка разлика. Думата, най-често превеждана „слава", означава „нещо, което е присъщо, вътрешно ценно", докато думата, превеждана „почит", означава „възприемана ценност; явявам се или считам за славен".

Славата е качество, присъщо на единственото славено същество. Славата може да бъде мислена като огледало, което точно отразява това, което е там. Когато отразяваме точно Божия характер, Го прославяме. Да славим Бог е да Го почитаме за това, което Той наистина е. Бог има слава, защото Той е безкрайно ценен. Човешките същества имат слава, защото ние сме създадени по образа на Онзи, който е всеславен (Битие 1:27). Славим Бог, когато показваме чрез дума или действие Неговия славен характер или дела. Следването на Христовия характер е начин да славим Бог, защото показваме Неговите качества. Когато славим Бог, Му отдаваме почит.

Почитта произлиза от нашите сърца и се отнася до ценността, която лично определяме за някого или нещо. Колекционерите оценяват някои предмети по-високо от неколекционерите. Това, което другите пренебрегват, може да бъде високо ценено от някого друг и следователно почитано. Почитаме други хора до степента, до която считаме за важни тяхното положение и принос. Наредено ни е да почитаме хората поради тяхното положение, а не тяхното изпълнение. Наредено ни е да почитаме нашите бащи и майки (Второзаконие 5:16; Ефесяни 6:1-3), възрастните (Левит 19:32; 1 Тимотей 5:1–2) и тези, които ни управляват (1 Петрово 2:17). Когато почитаме Бог, показваме високото уважение, което имаме към Него. Отразяваме Неговата слава обратно като хваление и поклонение.

Библията показва много начини за почитане и славене на Бог. Показваме Му високо уважение и отразяваме Неговия характер като сме сексуално чисти (1 Коринтяни 6:18–20), като даваме от нашия доход (Притчи 3:9; 2 Коринтяни 8:7; 9:7) и като живеем живот, отдаден на Него (Римляни 14:8). Не е достатъчно просто да Го славим външно. Бог желае почит, която произлиза от сърцата ни. „Господ казва: Понеже тия люде се приближават при Мене с устата си, И Ме почитат с устните си, Но са отстранили сърцето си далеч от Мене…" (Исая 29:13; вижте също Матей 5—7). Когато се радваме в Господа (Псалом 37:4), търсим Го във всичко, което правим (1 Летописи 16:11; Исая 55:6) и правим избори, които отразяват мястото, което Той заема в сърцата ни, Му отдаваме най-голямата почит.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да почитаме Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries