settings icon
share icon
Въпрос

Какво е историческо богословие?

Отговор


Историческото богословие е изследване на развитието и историята на християнската доктрина. Както подсказва името му, историческото богословие е изследване на развитието и формирането на основни християнски учения през цялата история на новозаветния църковен период. Историческото богословие може да се определи и като изследване на това как християните през различни исторически периоди са разбирали различни богословски теми или теми като природата на Бог, природата на Исус Христос, природата и делото на Светия Дух, учението за спасението, и т.н.

Изучаването на историческото богословие обхваща теми като развитието на вероизповедания и изповеди, църковни събори и ереси, възникнали и разглеждани през цялата църковна история. Историческите богослови изучават развитието на основните доктрини, които отделят християнството от ересите и култовете.

Теолозите често разделят изучаването на историческото богословие на четири основни периода от време: 1) Патристически период от 100—400 г. сл. Н. Е .; 2) Средновековието и Ренесанса от 500—1500 г. сл. Н. Е .; 3) Периодите на Реформация и Пост Реформация от 1500–1750 г. сл. Н. Е .; и 4) модерният период от 1750 г. сл. н. е. до наши дни.

Целта на историческото богословие е да разбере и опише историческия произход на ключовите доктрини на християнството и да проследи развитието на тези доктрини във времето. Той изследва как хората са разбирали различни доктрини през историята и се опитва да разбере развитието на доктрините, като разпознава как промените в църквата са повлияли на различните доктрини за добро или лошо.

Историческото богословие и църковната история са два различни, но тясно свързани и важни предмета. Би било трудно, дори невъзможно, да се разбере църковната история, без да се разбира и историята на доктрината, която често води до различни разделения и движения в църковната история. Разбирането на историята на теологията и доктрината ни помага да разберем историята на християнството от първи век и защо има толкова много различни деноминации.

Основата за изучаване на историческото богословие се намира в книгата Деяния. Лука записва началото на християнската църква, докато продължава към целта си да даде отчет за „което Исус вършеше и учеше, откакто започна, “ (Деяния 1: 1). Делото на Христос не завърши с последната глава на Деяния. Всъщност Христос работи днес в Своята църква и това може да се види чрез изучаването на историческото богословие и църковната история, като и двете ни помагат да разберем как библейските доктрини, които са от съществено значение за християнската вяра, са били признати и прокламирани през цялата църковна история . Павел предупреждава ефеските старейшини в Деяния 20: 29–30 да очакват „свирепи вълци“, които ще преподават фалшиви доктрини. Чрез изучаването на историческото богословие виждаме колко вярно се е оказало предупреждението на Павел, тъй като разбираме как основните доктрини на християнската вяра са били атакувани и защитени през почти 2000 години църковна история.

Както всяка област на теологията, историческата теология също се използва понякога от либерални учени и нехристияни, за да постави под съмнение или да атакува основните доктрини на християнската вяра като човешка измислица , вместо божествено разкритата библейска истина. Един пример за това е дискусията за триединната природа на Бог. Историческият богослов ще изучава и проследява развитието на това учение през цялата църковна история, знаейки, че тази истина е ясно разкрита в Писанието, но през цялата църковна история е имало моменти, когато учението е било атакувано и поради това е било необходимо църквата да определи и защитава доктрината. Истината на учението идва директно от Писанието; разбирането и прокламацията на учението на църквата обаче е изяснено през годините, често във времена, когато природата на Бог е била атакувана от онези „свирепи вълци“, за които Павел предупреждава, че ще дойдат.

Някои добронамерени, но заблудени християни искат да отхвърлят важността на историческото богословие, позовавайки се на обещанието, че Светият Дух, който обитава всички новородени християни, ще „А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина[a]; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе,това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. “ (Йоан 16:13). Това, което тези християни не успяват да разпознаят, е, че Светият Дух е обитавал християни през цялата църковна история и самият Исус Христос е дал „И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло;

”(Ефесяни 4: 11–12). Това включва не само тези, дадени в това поколение, но и тези, които Христос е ръкоположил през цялата църковна история. Глупаво е да вярваме, че нямаме нужда да се учим от много талантливи мъже, които ни предшестват. Правилното изучаване и приложение на историческото богословие ни помага да разпознаваме и да се учим от християнски учители и водачи от минали векове.

Чрез изучаването на църковната история и историческото богословие, новороденият християнин се насърчава да види как Бог е действал през цялата история. В него виждаме суверенитета на Бог над всички неща и истината, че Божието Слово трае вечно (Псалм 119: 160). Изучаването на историческо богословие всъщност не е нищо повече от изучаване на Божието дело. Също така ни помага да напомним за непрекъснато присъстващата духовна битка между Сатана и истината на Божието Слово. Той ни показва от историята многото начини и форми, които Сатана използва за разпространение на лъжливи учения в църквата, точно както Павел предупреждава ефеските старейшини.

Изследването на историческото богословие и църковната история също показва, че истината на Божието Слово е триумфална. Докато разбираме богословските битки от миналото, можем да бъдем по-подготвени да се противопоставим на грешките, чрез които Сатана ще се опитва да ни примамва в бъдеще. Ако пасторите, църквите и християните не са наясно с църковната история и историческото богословие, тогава те ще бъдат по-отворени към същия тип фалшиви учения, които Сатана е използвал в миналото.

Когато историческото богословие е правилно разбрано и приложено, то не намалява авторитета или достатъчността на Писанието. Само Писанието е стандарт по всички въпроси на вярата и практиката. Само то е вдъхновено и безпогрешно. Само Писанието е нашият авторитет и водач, но историческото богословие може да ни помогне да разберем многото опасности от някакво „ново учение“ или нова интерпретация на Писанието. С близо 2000 години църковна история и хиляди, ако не и милиони християни, предшестващи ни, не би ли трябвало автоматично да се пазим от някой, който твърди, че има „ново обяснение“ или тълкуване на Писанието?

И накрая, историческата теология може да ни напомни за непрекъснато съществуващата опасност от тълкуване на Писанието в светлината на културните и философски предположения на нашето време. Днес виждаме тази опасност толкова много, колкото грехът се предефинира като болест, която се лекува с наркотици, вместо с духовно състояние. Ние също така го виждаме, тъй като много деноминации изоставят ясното учение на Писанието и възприемат културното приемане на хомосексуалността като начин на живот.

Историческото богословие е важен аспект при изучаването на богословието, но, както всеки друг метод на изучаване, и тук има опасности и подводни камъни. Предизвикателството за всички християни и за всички студенти по богословие е да не налагаме теологични системи на Библията, а винаги да се уверяваме, че нашата теология идва от Писанието, а не от някаква популярна теологична система.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е историческо богословие?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries