settings icon
share icon
Въпрос

Какво е значението на високите места в Библията?

Отговор


Високите места били просто местата на поклонение на издигнати места от земята или издигнати олтари на ниска земя като долината. Високите места първоначално били посветени на идолопоклонство (Числа 33:52; Левит 26:30) особено сред моавците (Исая 16:12). Тези светилища често включвали олтар и свещен предмет като каменен стълб или дървен прът в различни форми, отъждествявани с предмета на поклонение (животни, съзвездия, богини и божества на плодородието).

Израилтяните, окончателно отвърнали се от Бог, практикували поклонението на Молох и изграждали високи места за Ваал (Еремия 32:35). Въпреки че Соломон построил Божия храм в Ерусалим, той по-късно изградил идолопоклоннически високи места за своите чуждоземни съпруги извън Ерусалим и се покланял с тях, в резултат на което загубил царството (3 Царе 11:11). Хората все още принасяли жертви на езическите високи места преди да бъде построен храмът и Соломон се присъединил към тях. След като Господ му се появил в сън при Гаваон, царят се завърнал в Ерусалим и принесъл жертва; обаче, той продължил да се колебае между двете места на поклонение.

Не всички високи места били посветени на идолопоклонство. Те играели главна роля в поклонението на израилтяните и най-ранното библейско споменаване на място на поклонение, по-късно наречено „високо място", се намира в Битие 12:6-8, където Аврам издигнал олтари на Господ при Сихем и Хеброн. Авраам построил олтар в района на Мория и се канел да принесе в жертва сина си там (Битие 22:1-2). Традиционно се вярва, че това място е същото високо място, където бил построен храмът на Ерусалим. Яков издигнал каменен стълб на Господ при Ветил (Битие 28:18-19), а Мойсей срещнал Бог на Синайската планина (Изход 19:1-3).

Исус Навиев издигнал каменни стълбове след преминаването на Йордан (Исус Навиев 4:20) и считал това за високо място за поклонение, защото израилтяните „излезли от" Йордан на по-висока земя. Пророк Самуил редовно посещавал високите места (1 Царе 7:16). Високите места като места на поклонение на идолите на Ханаан (Съдии 3:19) се запазили до времето на Илия (3 Царе 18:16-40). Бог назовал само едно високо място, където било разрешено жертвоприношението, и това бил храмът в Ерусалим (2 Летописи 3:1). Бог заповядал всички други високи места да бъдат разрушени. Цар Йосия ги разрушил в 4 Царе 22–23.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е значението на високите места в Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries