settings icon
share icon
Въпрос

Какво представляват небесните венци, които вярващите могат да получат на небето?

Отговор


Има пет небесни венци, споменати в Новия Завет, с които ще бъдат наградени вярващите. Това са нетленният венец, венецът, с който се хвалим, венецът на правдата, венецът на славата и венецът на живота. Гръцката дума, преведена „венец" е stephanos (от него произлиза името на мъченика Стефан) и означава „белег на царско достойнство, награда в публичните игри или символ на обща почест". Венци били използвани по време на древните гръцки игри; венец или гирлянда от листа били поставяни на главата на победителя като награда за спечелването на атлетическо състезание. Тази атлетическа почест се използва преносно в Новия Завет за наградите на небето, които Бог обещава на онези, които са верни. 1 Коринтяни 9:24-25 най-добре определя как са давани тези награди.

1) Нетленният венец – (1 Коринтяни 9:24-25) „Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат тленен венец, а ние нетленен." Всички неща на тази земя подлежат на изгниване и ще погинат. Исус ни насърчава да не си събираме съкровища на земята, „гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат" (Матей 6:19). Това е аналогично на казаното от Павел за венеца от листа на атлета, който скоро станал крехък и се разпаднал. Но не и небесният венец; вярната твърдост печели небесна награда, която е „наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас" (1 Петрово 1:3-5).

2) Венецът, с който се хвалим – (1 Солунци 2:19) „Понеже коя е нашата надежда, или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие, пред нашия Господ Исус при неговото пришествие?" Апостол Павел ни казва във Филипяни 4:4 „Радвайте се всякога в Господа" заради изобилното благословение, което нашият милостив Бог е излял над нас. Като християни имаме повече от всеки друг в този живот, заради което да се радваме. Лука ни казва, че дори сега на небето има радост (Лука 15:7). Венецът, с който се хвалим, ще бъде нашата награда, където „Той ще обърше всяка сълза … и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина" (Откровение 21:4).

3) Венецът на правдата – (2 Тимотей 4:8) „Отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление." Ние наследяваме този венец чрез праведността на Христос; без Христовата праведност този венец не може да бъде получен. Тъй като той е притежаван в правда, а не получан със сила и измама както земните венци понякога са получавани, той е вечен венец, обещан на всички, които обичат Господ и с нетърпение очакват Неговото завръщане. Като понасяме обезсърчение, преследване, страдание или дори смърт ние знаем със сигурност, че нашата награда е да бъдем с Христос във вечността (Филипяни 3:20). Този венец не е за онези, които зависят от своята собствена правда. Такова отношение подхранва само арогантност и гордост, а не копнеж да бъдете с Господ.

4) Венецът на славата – (1 Петрово 5:4) „И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва." Думата „слава" е интересна дума, която препраща към самата същност на Бог и Неговите действия. Тя е свързана с Неговото огромно великолепие и яркост. Припомнете си Стефан, който докато бил пребиван с камъни до смърт, можел да гледа небесата и да вижда Божията слава (Деяния 7:55-56). Тази дума също означава, че хвалението и почитта, които отдаваме на Бог, са заради Него поради това кой е Той (Исая 42:8; 48:11; Галатяни 1:5). Вярващите са невероятно благословени да влязат в царството и да получат венеца на славата, да получат самото подобие на Христос. Както е казал Павел: „Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас" (Римляни 8:18).

5) Венецът на живота – (Откровение 2:10) „Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота." Този венец е за всички вярващи, но е скъп специално за онези, които изтърпяват страдания, които са преследвани заради Исус дори до степен на смърт. В Писанието думата „живот" често се използва да покаже взаимоотношение, което е изцяло с Бог. Исус е казал: „Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно" (Йоан 10:10). Също както въздухът, храната и водата са жизнено важни за физическия живот, Исус е жизнено важен за духовния живот. Той е Онзи, който осигурява „живата вода". Той е „хлябът на живота" (Йоан 4:10; 6:35). Нашият земен живот ще свърши. Но ние имаме удивителното обещание за всички тези, които са дошли при Бог чрез Исус: „И това е обещанието, което Той ни даде – вечният живот" (1 Йоаново 2:25).

Яков казва, че този венец на живота е за онези, които обичат Бог (Яков 1:12). Въпросът тогава е как показваме любовта си към Бог? Апостол Йоан отговаря така: „защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки" (1 Йоаново 5:3). Като Негови деца ние трябва да пазим заповедите Му и вярно да Му се подчиняваме. Така, като понасяме неизбежни изпитания, болки, сърдечни болки и скърби докато сме живи, можем постоянно да се движим напред, винаги „като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни" (Евреи 12:2) и да получим венеца на живота, който ни очаква.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представляват небесните венци, които вярващите могат да получат на небето?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries