settings icon
share icon
Въпрос

Възможно ли е да има грях в небето?

Отговор


Библията прави много подробно описание на небето или вечното състояние в Откровение 21–22 глави. Никъде в тези глави не се споменава възможността за грях. Всъщност имаме обещанието, че във вечното състояние никога няма да изпитаме смърт, скръб, плач или болка (Откровение 21:4) – отсъствието на тези неща е ясно доказателство, че грехът също ще липсва, тъй като това са проявления, резултат на греха (виж Римляни 6:23).

Грешните няма да бъдат в небето, а в огненото езеро (Откровение 21:8). Нищо нечисто няма да влезе в небето (Откровение 21:27). Извън небето са онези, които съгрешават (Откровение 22:15). Едно старозаветно пророчество също ни уверява, че Божието царство изключва греховността:

“И там ще има друм и път,
който ще се нарече път на светостта;
нечистият няма да мине през него, а ще бъде само за тях;
пътниците – дори и глупавите – няма да се заблуждават по него.
Лъв няма да има там,
нито ще се качи по него хищен звяр;
такъв няма да има там;
а изкупените ще ходят по него.” (Исая 35:8–9).

Така отговорът е не, не е възможно да има грях в небето.

Бог желае нашето освещение (1 Солунци 4:3); това означава, че Той желае да ни направи свети и свободни от греха. Нашето освещение има три фази: освещение като положение в Христос, т.е. това, което ни спасява от наказанието на греха в момента на вярата в Христос; освещение като процес, т.е. това, което ни спасява от силата на греха, докато растем в Христос; и пълно освещение, което ни спасява от присъствието на греха, когато влезем в присъствието на Христос. „но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.“ (1 Йоан 3:2). С други думи, процесът, чрез който Бог ни освещава, включва оправдание, съзряване и прославяне.

Прославянето, което Бог обещава на децата Си (Римляни 8:30), задължително включва безгрешност, защото грешните същества не могат да бъдат славни. Небето, мястото на Божията слава, е място без грях. Ап. Павел се моли в 1 Солунци 5:23: „А само Бог на мира да ви освети напълно“ и той свързва славното явяване на Христос с нашето лично прославяне: „Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.” (Колосяни 3:4). Това прославено състояние ще бъде нашето окончателно отделяне от греха, пълно освещение във всяко отношение. Няма да е възможно да съгрешаваме на небето.

Текстът в Яков 1:14 дава още една увереност, че няма да съгрешаваме в небето: „А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст;“ В този грешен свят ние се сблъскваме с изкушения ежедневно и Яков описва две сили, които ни подтикват да грешим: нашето собствено зло желание (нашата греховна природа) и измамата (дяволските схеми). Нито една от тези сили няма да бъде в рая. Нашата греховна природа ще бъде изкоренена в нашето прославяне и изкусителят ще бъде изпратен в огненото езеро, откъдето не може да ни причинява никаква вреда (Откровение 20:10).

Библията учи, че небето или вечното състояние е напълно свято място. Няма да има възможност за грях като ще бъдем облечени с праведност (Откровение 19:8) и ще бъдем завинаги утвърденив нашето състояние на блаженство. Делото, което Бог е обещал да завърши в нас, ще бъде завършено (Филипяни 1:6). Нашето избавление ще бъде пълно, тъй като избраните са изкупени – тяло, душа и ум – за слава на Агнето (Откровение 5:6–10).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Възможно ли е да има грях в небето?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries