settings icon
share icon
Въпрос

Небето съществува ли наистина?

Отговор


Небето действително е истинско място. Библията ни казва, че небето е престола на Бога (Исая 66:1; Деяния 7:48-49; Матей 5:34-35). След възкресението и телесното явяване на земята пред Неговите ученици, „Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога” (Марко 16:19; Деяния 7:55-56). „Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас” (Евреи 9:24). Исус не само отиде преди нас, влезе заради нас, но е жив и има настоящо служение в небесата като наш първосвещеник в истинската скиния, направена от Бога (Евреи 6:19-20; 8:1-2).

Сам Исус ни казва, че има много обиталища в Божия дом, и че Той отива преди нас, за да ни приготви място. Имаме Неговата дума, че един ден Той ще се върне на земята, за да ни вземе там, където е Той в небето (Йоан 14:1-4). Нашата вяра във вечен дом в небето се основава върху явното обещание на Исус. Най-категорично небето е истинско място. То наистина съществува.

Когато хората отричат съществуването на небето, те отхвърлят не само написаното слово на Бога, но също вътрешните копнежи на собствените си сърца. Павел засяга този въпрос в своето послание до Коринтяните, когато ги насърчава да се придържат здраво към небесната надежда, за да не отпадат духом. Макар да „стенем и въздишаме” в земното си състояние, винаги имаме пред себе си надежда за небе и имаме силно желание да отидем там (2 Коринтяни 5:1-4). Павел призовава коринтяните да очакват вечния си дом в небето, и тази перспектива трябваше да им позволи да понасят трудностите и разочарованията на този живот. „Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни” (2 Коринтяни 4:17-18).

Точно както Бог е вложил в сърцата на хората знанието, че Той съществува (Римляни 1:19-20), сме „програмирани” по същия начин да желаем небето. То е тема на безброй книги, песни и произведения на изкуството. За нещастие нашият грях ни препречва пътя към небето. Понеже то е обиталището на свят и съвършен Бог, грехът няма място там, нито може да бъде търпян. За щастие Бог ни е дал ключ, за да отворим вратата на небесата – и това е Исус Христос (Йоан 14:6). Всички, които вярват в Него и търсят прошка за греха си, ще намерят вратите широко отворени за тях. Нека бъдещата слава на вечния дом да ни мотивира да служим вярно на Бог и с цяло сърце. „И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дръзновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т. е. плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода” (Евреи 10:19-22).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Небето съществува ли наистина?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries