Могат ли хората в Рая да гледат надолу и да виждат тези от нас, които все още са на земята?


Въпрос: Могат ли хората в Рая да гледат надолу и да виждат тези от нас, които все още са на земята?

Отговор:
Евреи 12:1 заявява, „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели…” Някои разбират израза „облак свидетели” като хора, които гледат надолу към нас от Рая. Това не е правилното тълкуване. В Евреи глава 11 е записано за много хора, чиято вяра Бог. Това са хората, които са „облака свидетели”. Те са „свидетели” не заради това, че ни наблюдават, а по-скоро за това, че са установили пример за нас... те са свидетели за Христос и Бог и истината. Евреи 12:1 продължава, „нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще.”

Библията не казва определено дали хората могат да гледат надолу към нас, които сме все още на земята. По-скоро те не могат. Защо? Първо, те биха могли да ни видят някой път да съгрешаваме. Второ, те биха могли да видят неща, които да ги натъжат. Трето, хората в рая са заети с хваление на Бог и наслаждаване на славата в Рая, така че те не се интересуват какво се случва тук на земята. Самият факт, че са свободни от греха, в рая, и в Божието присъствие, е достатъчен, за да ги направи щастливи. Макар и да е възможно Бог да позволява на хората в рая да гледат надолу към техните любими хора, Библията не ни дава причина да вярваме, че това наистина се случва.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Могат ли хората в Рая да гледат надолу и да виждат тези от нас, които все още са на земята?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога