settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява съдът пред Големия бял престол?

Отговор


Съдът при Големия бял престол се намира в Откровение 20:11-15 и е последният съд преди изгубените да бъдат хвърлени в огненото езеро (мястото на вечно наказание, обикновено познато като ад). Ние знаем от Откровение 20:7-15, че това осъждане ще се случи след хилядагодишното царство и след като Сатана, звярът и лъжепророкът бъдат хвърлени в огненото езеро (Откровение 20:7-10). Отворените книги (Откровение 20:12) съдържат записи за делата на всеки един, и добри и лоши, защото Бог знае всичко, което някога е казано, направено или дори помислено; и Той в зависимост от това ще възнагради или накаже всеки един (Псалом 28:4; Псалом 62:12; Римляни 2:6; Откровение 2:23; Откровение 18:6; Откровение 22:12).

Също така по това време се отваря една друга книга и тя е „книгата на живота” (Откровение 20:12). Точно тази книга определя дали човека ще наследи вечен живот с Бог или ще получи вечно наказание в огненото езеро. Въпреки че християните са отговорни за действията си, на тях им е простено в Христос и техните имена са били записани в „книгата на живота от създаването на света” (Откровение 17:8). Ние също така знаем от Писанието, че точно в този съд Исус ще съди „мъртвите според делата им” (Откровение 20:12) и че „всяко име”, което „не бъде намерено написано в книгата на живота”, ще бъде хвърлено в огненото езеро (Откровение 20:15).

Фактът, че ще има краен съд за всички хора, и вярващи и невярващи, ясно се потвърждава в много пасажи от Писанието. Всеки човек един ден ще застане пред Христос и ще бъде съден за делата си. Поради това, че съдът при Големия бял престол ще бъде последния съд на Христос, християните се различават в становищата си как този съд се отнася към другите, споменати в Библията и кой точно ще бъде съден на съда при Големия бял престол.

Много християни вярват, че Писанието говори за три различни идещи осъждения. Първото е съдът на „овцете и козите” или „съда на народите” и за него се говори в Матей 25:31-36. Те вярват, че това ще се случи след периода на Голямата скръб, но преди хилядагодишното царство и там ще се определи кой ще влезе в хилядагодишното царство. Вторият е съдът на делата на вярващите, често цитиран като „Христовото съдилище” (2 Коринтяни 5:10); по това време християните ще получат степени на награди за тяхната работа или служение на Бог. Третият е съдът при „Големия бял престол” в края на милениума (Откровение 20:11-15), който е съда на невярващите, в който те ще бъдат осъдени според делата им на вечно наказание в огненото езеро.

Други християни вярват, че всички тези три съда, които виждаме в Матей 25:31-36; 2 Коринтяни 5:10 и Откровение 20:11-15, говорят за един и същ краен съд, а не за три отделни. С други думи, поддръжниците на това становище вярват, че съда при „Големия бял престол” в Откровение 20:11-15 ще бъде време, в което и вярващите и невярващите ще бъдат съдени. Онези, чиито имена се намерят в „книгата на живота”, ще бъдат осъдени за делата си, за да се определят наградите или загубата на награди, които те ще получат; и онези, чиито имена не бъдат намерени в „книгата на живота”, ще бъдат осъдени според делата си, за да се определи степента на наказание, което те ще получат в огненото езеро. Поддръжниците на тази теза вярват, че Матей 25:31-36 е друго описание на това, което се случва на съда при „Големия бял престол”. Те се позовават на факта, че резултата от това осъждение е същият, който виждаме и след съда при „Големия бял престол” в Откровение 20:11-15. „Овцете” (вярващите) влизат във вечния живот, докато „козите” (невярващите) са хвърлени във „вечно наказание” (Матей 25:46).

Който и възглед да поддържате за съда при „Големия бял престол”, важно е никога да не забравяте три много важни факта във връзка с идващото осъждение или осъждения. 1 – Че Исус Христос ще бъде съдията. 2 – че всички невярващи ще бъдат съдени от Христос и ще бъдат наказани според делата, които са извършили. Библията е много ясна, че невярващия се пази за „деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога” (Римляни 2:5) и че Бог ще „въздаде на всеки според делата му” (Римляни 2:6). 3 – че вярващите също ще бъдат съдени от Христос, но тъй като Христовата праведност е вложена в тях и имената им са записани в „книгата на живота”, те ще бъдат възнаградени според делата, които са извършили. В Римляни 14:10-12 е много ясно, че „ние всички ще застанем пред Божието съдилище” и че всеки един от нас ще „отговаря пред Бога”.

Без съмнение в Библията е много ясно, че всички, и вярващи и невярващи, един ден ще застанат пред Христос, за да бъдат съдени. Но добрите новини за вярващите са, че нашето осъждение няма да определи дали да бъдем хвърлени в огненото езеро, защото това е било установено, когато сме повярвали благовестието и сме станали „Божии деца”. Онези, които наистина са спасени, са придобили това вследствие на великата размяна, в която нашите грехове бяха предадени на Христос и Неговата праведност беше вложена в нас. Затова, тъй като ние сме сигурни в спасението си в Христос, ние ще „отговаряме пред Бога” (Римляни 14:12) и трябва да се стремим да вършим всичко за слава на Бог (1 Коринтяни 10:31).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява съдът пред Големия бял престол?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries