settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Великото поръчение?

Отговор


Матей 28:19-20 съдържа думите, които са станали известни като Великото поръчение: „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.” Исус даде тази заповед на апостолите малко преди да се възнесе в небесата и по същество тя очертава нещата, които Исус очаква апостолите и техните последователи да вършат по време на Неговото отсъствие.

Интересно е, че в гръцкия оригинал единствената конкретна заповед в Матей 28:19-20 е „правете ученици”. Великото поръчение ни инструктира да правим ученици, докато ходим по целия свят и докато се занимаваме с нашите ежедневни дела. Как трябва да правим ученици? Като ги кръщаваме и ги учим на всичко, което Исус е заповядал. „Правете ученици” е заповедта на Великото поръчение. „Идете”, „кръщавайте”, и „учите” са средствата, чрез които изпълняваме тази заповед.

Много хора разбират Деяния 1:8 също като част от Великото поръчение: „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” Великото поръчение се изпълнява чрез силата на Святия Дух. Ние трябва да бъдем Христови свидетели, като изпълняваме Великото поръчение в нашите градове (Ерусалим), в нашите държави и страни (Юдея и Самария) и навсякъде, където Бог ни изпрати (до краищата на земята).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Великото поръчение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries