settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява инклузивното евангелие?

Отговор


Инклузивното евангелие просто е старата ерес на универсализма с ново име. Универсализмът е вярването, че всички хора ще бъдат накрая спасени и ще отидат на небето. Инклузивното евангелие, както е проповядвано от Карлтън Пийрсън и други, обхваща няколко лъжеучения:

(1) Инклузивното евангелие казва, че смъртта и възкресението на Исус Христос са заплатили цената да може цялото човечество да се радва на вечен живот на небето без никаква нужда от покаяние.

(2) Инклузивното евангелие учи, че спасението е безусловно и дори не изисква вяра в Исус Христос като изкупител на дълга от грехове на човечеството.

(3) Инклузивното евангелие вярва, че цялото човечество е предопределено за живот на небето, независимо дали го съзнава или не.

(4) Инклузивното евангелие заявява, че цялото човечество ще отиде на небето независимо от религиозна принадлежност.

(5) Последно, инклузивното евангелие поддържа, че само онези, които нарочно и съзнателно отхвърлят Божията благодат – след като са „опитали плода" на Неговата благодат, – ще прекарат вечността отделени от Бог.

Инклузивното евангелие върви обратно на ясното учение на Исус и Библията. В Йоановото евангелие Исус ясно заявява, че единственият път към спасението е чрез Него (Йоан 14:6). Бог изпратил Исус в света да осигури спасение за падналото човечество, но това спасение е само достъпно за онези, които са положили своята вяра в Исус Христос като Божията заплата за техния грях (Йоан 3:16). Апостолите повтарят това послание (Ефесяни 2:8-9; 1 Петрово 1:8-9; 1 Йоаново 5:13). Вярата в Исус Христос означава, че повече не е нужно да се опитваме да постигнем спасение посредством дела, а вместо това да повярваме, че извършеното от Исус е достатъчно за обезпечаване на спасение.

В съчетание с вярата идва покаянието. Покаянието е промяна на ума за греха ти и нуждата от спасение чрез Христос с вяра (Деяния 2:38). Актът на покаянието е този, с който признаваме, че преди Бог ние сме грешници, неспособни да спечелим своето спасение, затова се покайваме за своите грехове (гръцката дума за „покайвам се" буквално означава „променям ума си") – отвръщаме се от тях – и търсим Христос чрез вяра.

Исус предлага спасение на всеки, който желае да се покае и да повярва (Йоан 3:16). Обаче, Самият Исус е казал, че не всеки ще повярва (Матей 7:13-14; Йоан 3:19). На никой не се нрави мисълта, че любящ и милостив Бог би изпратилхората в ада, но това е точно каквото учи Библията. Исус казва, че накрая Човешкият Син ще раздели всички народи както пастир отделя овцете от козите. Овцете (представляващи онези, които чрез вяра в Исус Христос имат осигурено спасение) ще отидат в царството с Исус. Козите (представляващи онези, които са отхвърлили спасението, предложено от Исус) ще отидат в ада, който е описан като вечен огън (Матей 25:31-46).

Това учение не се нрави на мнозина и вместо да подчинят мисленето си на ясното учение на Божието Слово, някои променят казаното от Библията и разпространяват това лъжеучение. Инклузивното евангелие е такъв пример.

Ето някои допълнителни аргументи срещу инклузивното евангелие:

(1) Ако за дара на спасението не се изискват вяра и покаяние, тогава защо Новият Завет е изпълнен с призиви да се покаем и положим вярата си в Исус Христос?

(2) Ако спасението не изисква вяра в съвършеното дело на Христос на кръста, тогава защо Исус се подложил на такава унизителна и мъчително болезнена смърт? Бог можеше просто да предостави на всекиго „божествена прошка".

(3) Ако всеки отива на небето, независимо дали го осъзнава или не, тогава какво се случва със свободната воля? Ще бъде ли атеистът завлечен на небето против волята му, след като е прекарал живота си да отвърля Бог, Библията, Исус и християнството? Според инклузивното евангелие изглежда, че небето ще бъде изпълнено с хора, които не искат непременно да бъдат там.

(4) Как могат всички хора да отидат на небето без оглед на религиозна принадлежност, ако има много религии, които поддържат противоречащи си твърдения? Например, какво ще стане с хората, които вярват напълно различни неща за отвъдния живот като прераждане или анихилационизъм (т.е. представата, че при смъртта преставаме да съществуваме след смъртта)?

(5) Накрая, ако онези, които открито отхвърлят Божията благодат, не отиват на небето, тогава това едва ли е инклузивно евангелие, нали? Ако не всички хора отиват на небето, не го наричайте инклузивно евангелие, защото то все пак изключва някои.

Апостол Павел нарича посланието на евангелието „смъртоносно ухание" (2 Коринтяни 2:16). Това, което той има предвид с това, е, че за мнозина посланието на евангелието е оскърбително. То казва на хората истината за техния грях и безнадеждно състояние без Христос. То казва на хората, че няма нищо, което те могат да направят, за да преодолеят пропастта между тях и Бог. В продължение на векове е имало хора (мнозина с добри намерания), които са се опитвали да смекчат посланието на евангелието, за да привлекат повече хора в църквата. На повърхността това изглежда като мъдро нещо, но на края то дава на хората лъжливо чувство на сигурност. Павел е казал, че всеки, който проповядва различно евангелие от това, което той проповядвал, трябва да бъде прокълнат (Галатяни 1:8). Това е силен език, но веднъж след като осъзнаеш колко жизнено важно е евангелието, също осъзнаваш колко жизнено важно е то да бъде предадено вярно. Лъжливо евангелие не спасява никого. Всичко, което то прави, е да осъди повече хора на ад и да породи по-голямо осъждане за онези, които разпространяват лъжи като инклузивното евангелие.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява инклузивното евангелие?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries