settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за това да бъдеш добър ученик?

Отговор


Общият призив на Писанието да водим свят и праведен живот се отнася както за ученици, така и за всички християни. Въпреки че стихът Колосяни 3:23 е написан за робите, принципът е валиден за учениците и за всеки друг, който е изправен пред задача: "Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци."

Нашият Господ Исус ни дава пример за това как да бъдем добри ученици. Лука обобщава детството на Исус с един стих: " А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците" (Лука 2:52). Каквото и формално образование да е получавал Исус, Той е израствал. Той се е учел - а израстването и ученето трябва да са основната цел на всеки ученик.

Писанието съдържа и няколко конкретни споменавания на ученици, от които можем да се поучим. В Матей 10:24 се разказва за думите на Исус, че "ученикът не е по-горен от учителя си". Исус казва това в контекста на предупреждението на учениците си за преследване; Исус е бил злепоставен и учениците също ще бъдат злепоставени. Но от това можем да заключим също така, че да бъдеш добър ученик означава да признаваш авторитета. Ученици, които не уважават учителите си или заемат позиция "правилата не важат за мен", вредят на собствената си способност да учат.

В друг пасаж Исус казва: "Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си." (Лука 6:40). Исус говори за съденето на другите и за това, че слепите водят слепите. Но едно от приложенията на тези думи е, че учениците трябва внимателно да избират своите учители, защото обучението естествено води до подражание на ученика на неговия учител.

Друг библейски принцип на добрия ученик е самодисциплината. Книгата Притчи ни напътства да контролираме отношението и действията си в процеса на учене. В Притчи 2 като ученици на мъдростта ние трябва да искаме да учим (стихове 2-3), да разбираме стойността на мъдростта (стих 4), да търсим помощта на Господ (стихове 6-8) и да бъдем проницателни (стихове 12-15).

Учениците в редовна форма на обучение са по същество "служители" на своите учители и могат да гледат на обучението си като на работа. Вместо парично заплащане, учениците получават възнаграждение под формата на знания и умения. Като гледа на обучението си по този начин, ученикът трябва да култивира божествени принципи, които управляват работата: добрият ученик ще проявява отговорност, надеждност, бързина, трудолюбие, издръжливост, инициативност и т.н.

Разбира се, понякога има разлика между това да бъдеш добър ученик и да получаваш добри оценки, а бележникът невинаги отразява степента на учене. Има добри ученици, които за съжаление получават слаби оценки, а има и слаби ученици, които знаят какво да правят, за да получават добри оценки. Да бъдеш добър ученик означава по-скоро да се подчиняваш на авторитети, да бъдеш самодисциплиниран, да поддържаш божествена работна етика и да трупаш мъдрост. Това води до свят и проницателен живот, който прославя Господ.

Всички ние трябва да бъдем добри ученици на Божието Слово, тъй като "цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата," (2 Тимотей 3:16), а запаметяването и прилагането на Божието Слово може да ни предпази от грях (Псалм 119:7, 11).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за това да бъдеш добър ученик?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries