settings icon
share icon
Въпрос

Какво предствалява златното правило?

Отговор


„Златното правило" е името, дадено на принципа, който Исус учел в Неговата Проповед на Планината. Точно думите „Златно правило" не се откриват в Писанието, точно както и думите „Проповед на Планината" ги няма. Тези заглавия били по-късно прибавени от преводачите на Библията, за да улеснят изучаването на Библията. Фразата „Златното правило" започнала да се приписва на това Исусово учение през 16-17 век.

Това, което наричаме Златното правило, се отнася до Матей 7:12: „И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците." Исус познавал човешкото сърце и неговата себичност. Всъщност в предходния стих Той описва човешките същества като присъщо „зли" (стих 11). Златното правило на Исус ни дава стандарт, по който естествено себичните хора могат да измерват действията си: активно да се отнасят към другите по начина, по който сами искат другите да се отнасят към тях.

Исус синтезира съвършено целия Стар Завет в този единствен принцип, взет от Левит 19:18: „Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ." Отново виждаме извода, че хората естествено обичат себе си, и заповедта използва този човешки недостатък като отправна точка как да се отнасяме към другите.

Хората повсеместно изискват уважение, любов и оценяване, независимо дали ги заслужават или не. Исус разбира това желание и го използва да насърчи благочестиво поведение. Искате ли да ви бъде засвидетелствано уважение2 Тогава уважавайте другите. Жадувате ли за блага дума? Тогава говореге благи думи на другите. „По-блажено е да дава човек отколкото да приема." (Деяния 20:35). Златното правило е също част от втората най-велика заповед, предшествана само от заповедта да обичаме Самия Бог (Матей 22:37–39).

Интересно е да се отбележи, че никоя друга религиозна или философска система няма нищо подобно на златното правило. Исусовото златно правило не е „етика на взаимността", така широко пропагандирана от нехристиянски моралисти. Често либералните критици и светски хуманисти се опитват да обяснят уникалността на златното правило като казват, че е обща етика, споделяна от всички религии. Това не е така. Исусовата заповед има малка, но много важна разлика. Бърз преглед на твърденията на източните религии ще я изясни:

• Конфуцианство: „Не прави на другите това, което не искаш те да правят на теб" (Аналекти 15:23)

• Индуизъм:"Това е сумата на дълга: не прави на другите това, което ще ти причини болка, ако ти бъде причинено" (Махабхарата 5:1517)

• Будизъм: „Не наранявай другите по начин, по който ти би бил наранен" (Уданаварга 5:18)

Тези твърдения са подобни на златното правило, но са изказани негативно и разчитат на пасивността. Исусовото златно правило е позитивна заповед и показва любовта проактивно. Източните религии казват „Въздържайте се да не правите"; Исус казва „Правете!" Източните религии казват, че е достатъчно да държите под контрол отрицателното поведение; Исус казва да търсите начини да действате положително. Поради „обърнатата" природа на нехристиянските твърдения, те са описвани като „сребърното правило".

Някои обвиняват Исус, че е „заел" идеята за златното правило от източните религии. Обаче горецитираните текстове на конфуцианството, индуизма и будизма били всички написани най-рано между 500 и 400 г. пр.Хр.. Исус взима златното правило от Левит, написан около 1450 г. пр.Хр. Така източникът на Исус за златното правило предшества „сребърното правило" с около 1000 години. Кой е „заел" от кого?

Заповедта да обичаме е това, което отделя християнската етика от етиката на всяка друга религия. Всъщност отстояването на любовта в Бибилята включва радикалната заповед да обичаме дори своите врагове (Матей 5:43–44; сравн. Изход 23:4–5). Това не се открива в другите религии.

Подчинението на християнския императив да обичаме другите е знак на истинския християнин (Йоан 13:35). Всъщност християните не могат да твърдят, че обичат Бог, ако не обичат активно и другите хора. „Ако рече някой: Люби Бога, а мрази брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял." (1 Йоаново 4:20). Златното правило обхваща тази идея и е уникално за юдео-християнските Писания.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво предствалява златното правило?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries