settings icon
share icon
Въпрос

Отиване в рая – как мога да гарантирам своето вечно предназначение?

Отговор


Нека да си признаем. Денят, в който всеки от нас ще прекрачи във вечността, може да дойде по-скоро, отколкото си мислим. Когато се подготвяме за този момент трябва да знаем тази истина – не всеки ще отиде в рая. Как можем да знаем със сигурност, че сме едни от тези, които ще прекарат вечността там? Преди около 2000 години апостолите Петър и Йоан проповядваха благовестието на Исус Христос на голяма тълпа в Ерусалим. Тогава Петър каза едно сериозно изявление, което отеква дори в нашия пост-модерен свят: „Чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния 4:12).

Както и тогава, така и в днешните времена, които се характеризират със схващането, че „всички пътища водят към небето”, това не е политически правилно послание. Има много хора, които мислят, че могат да имат рая без да имат Исус. Те искат добрите обещания на славата, но не и да се притесняват от кръста, още по-малко от Този, който увисна и умря там заради греховете на всички, които вярват в Него. Много хора не искат да приемат Исус като единствения път и са решени да намерят друг. Но самият Исус ни предупреждава, че не съществува никакъв друг път, както и че последствията от неприемането на тази истина са вечност в ада. Той ни каза ясно, че „Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него” (Йоан 3:36).

Някои ще заявят, че е изключително тесногръдо от страна на Бог да осигури само един път към рая. Но, откровено казано, в светлината на бунтовното отхвърляне на Бог от страна на човечеството, е изключително великодушно от Негова страна, че ни е дал въобще някакъв път към рая. Ние заслужаваме съд, а вместо това Той ни дава път, по който да се спасим, като изпрати Своя единороден Син да умре за нашите грехове. Без значение дали някой счита това за тесногръдие или за великодушие, това е истината, и християните трябва да пазят ясното, неопетнено послание, че единственият път към рая е чрез Исус Христос.

Много хора днес вярват в разводнено евангелие, което премахва посланието за покаяние от техните грехове. Те искат да вярват в любящ Бог, който не ги съди, и който не изисква никакво покаяние и никаква промяна в техния начин на живот. Те може да казват неща като: „Аз вярвам в Исус Христос, но моят Бог не съди. Моят Бог никога няма да изпрати човек в ада.” Но ние не можем да имаме и двете едновременно. Ако изповядваме, че сме християни, трябва да признаем, че Христос е такъв, какъвто Той казва, че е – единственият път към небето. Да отречем това означава да отречем самия Исус, защото Той заяви: „Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не идва при Отца освен чрез Мен” (Йоан 14:6).

Все още остава въпросът: кой в действителност ще влезе в Божието царство? Как мога да гарантирам своето вечно предназначение? Отговорът на тези въпроси се вижда в ясно очертаното разграничение между онези, които имат вечен живот и тези, които го нямат. „Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот” (1 Йоан 5:12). Тези, които вярват в Христос, които са приели Неговата жертва като заплата за техните грехове, и които Го следват в покорство, ще прекарат вечността в рая. Тези, които Го отхвърлят, няма да бъдат там. „Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син” (Йоан 3:18).

Колкото чудесен ще бъде раят за тези, които избират Исус Христос за Спасител, толкова повече адът ще бъде ужасен за онези, които Го отхвърлят. Нашето послание към изгубените ще бъде предадено с по-голяма настойчивост, ако разбираме какво ще направят святостта и праведността на Бог на онези хора, които са отхвърлили пълната промисъл на прошката в Неговия Син, Исус Христос. Не можем да четем Библията сериозно без да видим отново и отново, че линията е начертана. Библията много ясно казва, че има един единствен път към небето – чрез Исус Христос. Той ни е дал това предупреждение: „Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират” (Матей 7:13-14).

Има един единствен път към рая и на тези, които го следват, е гарантирано, че ще стигнат там. Но не всеки следва този път. Вие следвате ли го?

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Отиване в рая – как мога да гарантирам своето вечно предназначение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries