settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да бъдеш богоугоден съпруг?

Отговор


Когато питате как да бъдете богоугоден съпруг, една от първите истини, които трябва да признаете, е, че никой не е по природа богоугоден. Нито мъжете, нито жените могат да бъдат всичко това, което Бог иска да бъдат със собствените си сили. Така че, за да бъде човек богоугоден съпруг или съпруга, трябва първо да признае Исус Христос като свой Господ в живота си. Да бъдем „богоугодни“ означава, че трябва да Бог да присъства в живота ни. Когато Неговият Дух живее в нас, Той ни дава сила да живеем богоугоден живот (Галатяни 2:20; Тит 2:12).

Филипяни 2:3-4 полага основата за всички богоугодни взаимоотношения, включително брака: „Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но нека всеки със смиреномъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.” В брака това означава, че съпругът и съпругата вече не са господари на себе си. Всеки доброволно се е отказал от правото си да прави каквото си поиска, когато пожелае. Това може да бъде особено трудно за мъжете, особено ако дълго време са били необвързани. На един мъж може никога да не мине през ума, че жена му може да не е толкова ентусиазирана като него да прекара уикенда на футболен мач или ловна хижа. Но този пасаж ни изрично ни учи да вземем предвид чувствата и идеите на другите, вместо да предполагаме, че те мислят като нас.

Първо Петрово 3:7 казва: „Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.” Терминът „по-слаб съсъд“ често е бил разбиран погрешно. Това не предполага малоценност, тъй като стихът продължава, като заявява, че жената е сънаследник на съпруга си. В контекста на този стих „по-слаба“ означава, че една жена не трябва да бъде третирана като „един от приятелите“. Тя е създадена различно, както в тялото, така и в духа. Ключът е в „разбирането“. Съпругът трябва да изучава жена си, да научи коя е тя и да направи избор, който подчертава нейните силни страни и красота. Физическата конфронтация, вербалният тормоз и емоционалното пренебрегване нямат място в християнския брак. Да живееш с нея с разбиране означава, че един мъдър съпруг контролира собствените си нужди и желания, така че нейните да бъдат удовлетворени на първо място. Той не я омаловажава, не омаловажава приноса й към семейството или очаква от нея да прави нещата, които Бог очаква той да прави. Той превръща изучаването на своята жена в задача за цял живот и иска да стане експерт в това.

Ефесяни 5 продължава това описание на благочестив съпруг. Стих 25 казва: „Мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.” Това сравнение с Христос и църквата казва много. Съпрузите трябва да показват жертвоготовна, безусловна любов към жените си по същия начин, по който Исус обича Своята Невяста, Църквата, дори когато ние сме непокорни, непокорни и не заслужаваме любов. Стих 28 продължава с думите: „Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича“. Мъжете обикновено нямат проблем да обичат собственото си тяло. Сексуалното удовлетворение, мускулната сила и други физически нужди често са основни приоритети за мъжете. Бог учи съпрузите да поставят съпругите си на същото ниво на важност, както и своите физически нужди. Исус доброволно подложи собственото Си тяло на поругаване, унижение и страдание в името на Своята Невеста, Църквата. Именно това е моделът, който Писанието показва на съпрузите като пример, който да следват.

Християнските съпруги имат нужда от богоугодно водачество, а не диктатура. Мъжът обаче не може да заведе някой там, където той самият не е бил. Водачът върви първи, проправя пътя, бори се с духовните въпроси и след това представя Божиите указания на семейството си. Постоянната лична връзка с Исус е от решаващо значение, за да може мъжът да ръководи семейството си духовно. Бог държи мъжете отговорни за духовното и физическо благополучие на техните семейства (1 Тимотей 5:8). Дори съпругата да е по-добра в преподаването и ръководенето, съпругът все пак трябва да участва в обучението на децата им. Той трябва да дава пример в участие в живота на местна църква, четенето на Библията, молитвата и духовните дисциплини. Трудно е за християнската съпруга да уважава съпруга си в други области, когато той самият не е бил последователен в това да я ръководи духовно.

Характеристиките на богоугодния водач могат да бъдат от полза както на несемейните, така и на семейните мъже. Един лидер е:

• На първо място слуга (Мат. 23:11)
• Човек, който приема поучение (Притчи 19:20)
• Изпълнен със Светия Дух (Деяния 6:3)
• Ентусиазиран от ролята си (Ефесяни 6:7)
• Пример на смирение и прошка (1 Петър 5:6; Ефесяни 4:32)
• Човек, който показва любов към тези, които води (Матей 5:46; Йоан 13:34-35)
• Готов да признае провалите си и областите, в които се нуждае от растеж (Филипяни 3:12)

По-конкретно, един мъж може да стане благочестив съпруг, като вземе предвид следното:

1. Вашият график показва ли, че семейството ви е основен приоритет по отношение на времето, енергията и вниманието?
2. Вслушвате ли се в съвета на 1 Петрово 3:7 и наистина ли изучавате жена си?
3. Поемате ли инициативата да водите жена си духовно като споделяте нещата, на които Бог ви учи?
4. Чувствителен ли сте към физическото състояние и сексуалните нужди на жена си? Те ще бъдат различни от вашите и благочестивият съпруг уважава това, без да се сърди или да се опитва да я „накаже“.
5. Поемате ли по равно отговорност за децата? Дори жена ви да е по-добра в някои аспекти на родителството, вашите деца са ваша отговорност. Жена ви има нужда от партньор, който с готовност споделя товара с нея.
6. Разгледайте тона на гласа си. Изпаднали ли сте в навик на грубост, обвинения или едва доловимо неодобрение?
7. Прибягвали ли сте някога до физическо или вербално насилие под каквато и да е форма? Ако имате нужда от помощ за управление на гнева, потърсете такава.
8. Помагате ли на своята съпруга да израства в области, в които е слаба, вместо да я критикувате или да се затваряте в себе си?

9. Добър слушател ли сте? Съпругите трябва да споделят сърцата си и вие трябва да бъдете най-сигурният човек, пред който тя може да направи това.
10. Пазите ли нейното сърце, мечти и човешко достойнство? Не можете да бъдете Бог за нея, но можете да я насърчите да общува с Бог по такъв начин, че най-дълбоките й емоционални нужди да бъдат посрещнати от Него.

Мъжете често оценяват себе си с външни неща, които са извън техния контрол. Парите, славата, физическите способности и властта са мимолетни и временни. Съпругът обаче може да избере да определи успеха чрез това колко добре е следвал Божията заповед да цени жена си и да ръководи семейството си. Щастливата съпруга е свидетелство за нейния съпруг. Въпреки, че не е отговорен за начина, по който жена му реагира, всеки съпруг може да прецени колко добре следва примера на Исус да обича и ръководи онези, които Бог му е поверил.

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да бъдеш богоугоден съпруг?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries