settings icon
share icon
Въпрос

Как християните следва да се отнасят към глобалната бедност и глад?

Отговор


Според последните статистически данни над 840 милиона хора по света са хронично недохранени. Всеки ден 26 000 малки деца учират поради бедност, глад и предотвратими болести. Какво следва да направят християните при толкова много от световното население в такова бедствено състояние? Как следва да откликне църквата?

Християните трябва да отговорят на глобалната бедност и глад със състрадание. Като имаме истинско състрадание към нуждаещите се по примера на Исус (Марк 8:2) означава, че осъзнаваме нуждата, грижа ни е за засегнатите хора и сме готови да действаме за тяхното благо. Състраданието към нуждаещия се брат е доказателство за любовта на Бог в нас (1 Йоаново 3:17). Ние почитаме Бог, когато проявяваме доброта към нуждаещите се (Притчи 14:31).

Християните трябва да отговорят на глобалната бедност и глад с действие. Разбира се, молитвата за нуждаещите се е нещо, което всеки християнин може да направи. Християните трябва да направят всичко възможно да облекчат страданието, причинено от глобалната бедност и глад. Исус е казал: „Продайте имота си и давайте милостиня; …Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви" (Лука 12:33-34). Трябва да бъдем като Тавита, която „вършеше много добри дела и благодеяния" (Деяния 9:36).

Вярващият, който самоотвержено дава на бедните, ще бъде благословен от Бог. „Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му" (Притчи 19:17). Тези божествени благословения могат да бъдет по-скоро духовни, а не материални, но наградата е гарантирана – помощта на бедните е инвестиция във вечността.

Има няколко християнски хуманитарни организации, които работят не само за борбата с глобалната бедност и глад, но също споделят благовестието за Исус Христос. Такива групи като Compassion International се стремят да посрещнат цялостно нуждите на човека, както физически, така и духовни.

Християните трябва да отговорят на глобалната бедност и глад с надежда. Вярващите могат да помагат на бедните с увереността, че съдействат на Божието дело в света: „Зная, че Господ ще защити делото на угнетения И правото на немотните" (Псалом 140:12). Вярващите се трудат с надеждата, че Исус ще се завърне и „с правда ще съди сиромасите, И с правота ще решава за смирените на страната" (Исая 11:4).

До този ден на окончателно равенство Исус е казал: „сиромасите всякога се намират между вас" (Матей 26:11). При това положение имаме неограничени възможности и належащо задължение да служим на Господ като служим на другите.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как християните следва да се отнасят към глобалната бедност и глад?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries