settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за това да даваме на бедните?

Отговор


И в Стария, и в Новия завет виждаме Божието желание Неговите чада да проявяват състрадание към бедните и нуждаещите се. Исус казва, че бедните винаги ще бъдат с нас (Матей 26:11; Марк 14:7). Той също така казва, че онези, които проявяват милост към бедните, болните и нуждаещите се, всъщност служат лично на Него (Матей 25:35-40) и ще бъдат възнаградени по съответния начин.

Няма съмнение, че бедността е широко разпространена и опустошителна. Божият народ не може да бъде безразличен към нуждаещите се, защото в цялото Писание ясно се вижда какви са Божиите очаквания по отношение на грижата за бедните. Погледнете например думите на Господ за добротата на цар Йосия в Йеремия 22:16: "Отсъждаше делото на сиромаха и бедния; тогава благоденстваше.Не значеше ли това да Ме познава? – казва Бог.?” И Мойсей дава указания на народа как да се отнасят към бедните и нуждаещите се. “Непременно да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания.” (Второзаконие 15:10). Тази идея е перфектно отразена и в Притчи 14:31: „…а който е милостив към бедните, показва почит към Него.“

Първата част на Притчи 14:31 казва, „който угнетява бедния, нанася укор на Създателя,“ Всъщност Притчи са пълни с текстове, които ясно показват, че Бог обича бедните и се обижда, когато децата Му ги пренебрегват (Притчи 17:5; 19:17; 22:2, 9, 16, 22-23; 28:8; 29:7; 31:8-9). Последствията от пренебрегването на съдбата на бедните също са ясно посочени в Притчи: „Който запушва ушите си за вика на сиромаха, ще викне и той, но няма да бъде послушан.” (Proverbs 21:13). Обърнете внимание на силния език в Притчи 28:27: „… а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви..” Сред многото грехове на Содом, изброени в Битие 12 се споменават и следните „гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие; а сиромаха и немощния не подкрепяше;” (Йезекиил 16:49).

В Новия завет също така ясно е посочено как трябва да се грижим за бедните. Един стих, който добре обобщава благотворителността, очаквана от нас, може да се намери в Първото Послание на Йоан: "Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов? Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност.” (1 Йоан 3:17–18). Еднакво важен е текстът в Матей 25:31–46. Съдът, описан тук, предшества хилядолетното царство на Христос и често се нарича "съд над народите", при който събраните пред Христос ще бъдат разделени на две групи - овцете от дясната Му страна и козите от лявата. Тези от лявата страна ще бъдат изпратени във “вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели” (ст. 41), а тези отдясно ще получат вечното си наследство (стих 34). Заслужава да се отбележи, обаче, езикът, който Христос използва, за да се обърне към тези разделени групи. Овцете са похвалени основно за това, че се грижат за бедните, болните, затворените и уязвимите. Козите, от друга страна, са порицани за липсата на загриженост и действия спрямо същата категория хора. Когато праведните Го питат кога са направили тези неща, Христос отговаря с думите „Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мене сте го направили.”

Не бива да разбираме това погрешно, като че ли добрите дела на овцете са допринесли за тяхното спасение; по-скоро тези добри дела са били "плод" или доказателство, че те са били спасени по благодат (Ефесяни 2:8-10), което допълнително показва, че посвещението на Христос наистина ще бъде придружено от неоспорими доказателства за преобразен живот. Не забравяйте, че сме създадени да вършим добри дела, които Бог предварително е подготвил за нас, а "добрите дела", за които Христос говори в Матей 25, включват грижата за бедните и страдащите.

Яков 2:26 казва, "Защото, както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва." Яков също пише, “Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.” (Яков 1:22). Подобно, и Йоан пише, “Който казва: Познавам Го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него. . Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва[a], както е постъпвал Христос.” (1 Йоаново 2:4, 6). И думите на самия Христос: “Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.” (Йоан 14:15).

Божието Слово ни дава представа за Неговото сърце към бедните и ни учи как да се грижим за тях. Ако наистина вярваме в Исус, трябва да споделяме и Неговата загриженост за бедните. Исус ни е заповядал да се обичаме един друг (Йоан 13:34-35). А какъв по-добър начин да демонстрираме любовта, добротата и състраданието на Исус Христос от това да се обърнем към "най-малките" сред нас?

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за това да даваме на бедните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries